Pavia Høegh

Weilbach information

Genealogy

Høegh, Ingvar Kristian Pavia, 1886-1956, tømrer- og bygmester, arkitekt. *13.1.1886 i Qaqortoq/Julianehåb, ?9.3.1956 smst. Forældre: Bøssemager, smed Peter Billiam Gerhard H. og Amalie Cecilie Thaarup. ~15.8.1909 i Qaqortoq med Mrab Kathrine Charlotte Egede, *23.10.1888, ?11.12.1950, datter af udligger i Narsaq Adolf E. og Ane Motzfeldt.

Biography

Pavia Høegh må betegnes som den første grønlandske arkitekt, selvom flere af bygningerne for Grønlands Styrelse blev opført efter tegning af Helge Bojsen-Møller. H.s hovedværk er kirken i Narsaq, forsamlingshuset og det nu nedrevne stenpakhus samt Mindebrønden, det eneste springvand i Grønland, tegnet og opført af H. sammen med broderen, smedemester John Høegh. H.s. værker er præget af nyklassicistiske strømninger og dansk byggetradition, som han lærte bl.a. hos Bojsen-Møller.

Education

I tømrerlære (kolonitømrerfmd. Josva Josefsen).Tekn. Sk., Fåborg 1910-13 (afg. maj. 1913, en mindre da. stationsbygn.); formentlig oph. hos tømrerm. P.A. Cortsen, Grønlandske Hdl. Pl., Chr.havn. Ansættelser: Som tømrersv. hos Josva Josefsen fra 1905-o.1910.

Travels

Danmark o. 1910- efter 1913, før 1917.

Occupations

Tømrerm. under Den kgl. grønlandske Hdl., Qaqortoq; medl. af Komm.rådet i Qaqortoq; af Grønlands Landsråd 1917-22, 1927-32, 1936, 1938- 39.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Fåreavlsstation, Qaqortoq (1920); Radiostation, smst. (1924); udv. af Sygehuset, smst. (1925, 1930); K. i Narsaq (1926-27, udv. af GTO 1980-81); Eftersk., Qaqortoq (1930); Forsamlingshus, smst. (1936); Mindebrønden, smst. (springvand, indv. 1932); stenpakhus, Havnen, smst. (1939-40, nedr.); desuden et stort antal huse, især tjenesteboliger og pakhuse for Grønlands Styrelse (1920-40, smst.); forestod opf. af den amerikanske konsulatsbygn., Nuuk (1942-43); ligeledes den canadiske (1942-43, nedr.); desuden andre off. bygn. og privatboliger.

Literature

Author: Helge Schultz-Lorentzen (H.S.-L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.