Albert Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Albert Christian, 1847-1913, arkitekt. *25.12.1847 i Fr.sund, ?26.6.1913 på Fr.berg, begr. i Kbh. (Vestre). Forældre: Købmand Søren Anders J. og Anne Jørgensen. ~28.11.1878 i Kbh. med Caroline Sophie Nebelong, *14.11.1848 smst., ?10.3.1927 smst., datter af ark. Niels Sigfred N. og Constance Horn.

Biography

Albert Jensen hørte som sine lærere til den internationale, akademisk indstillede retning inden for arkitekturen, der senere blev betegnet som "europæerne", i modsætning til J. D. Herholdts nationalromantiske retning. J.s betydelige talent skaffede ham ikke blot begge Akademiets guldmedaljer og det store rejsestipendium, men også samarbejde med J.H. Nebelong og Ferdinand Meldahl. For sidstnævnte var han en uvurderlig højrehånd ved Marmorkirkens opførelse, hvor han forestod den daglige ledelse, foruden ved ombygningen af herregårdene Trolleholm og Trollenäs i Skåne. J.s særlige styrke var et fast greb om bygningens helhedsvirkning, de store linier, undertiden på bekostning af detaljerne. De bedste af hans værker under eget navn savner dog ikke noget i så henseende. Især må Hagemanns Kollegium fremhæves, stærkt inspireret af Peter Meyns Kirurgiske Akademi i Bredgade, og den nedrevne frilagerbygning på Esplanaden, der dog var præget af en noget overfladisk anvendelse af middelalderlige borgmotiver. Lydhørheden for opgavens særlige krav og strømninger i tiden markerer sig i så forskellige opgaver som Charlottenborgs Udstillingsbygning, der, trods det store volumen, er nøje tilpasset det gamle palæ, Magasin du Nord med sin franskprægede renæssancefacade mod Kgs. Nytorv, og det hjemlige, meget danske traktørsted Grøndalshuset i Charlottenlund. I de sidste årtier af Meldahls virke skal alle hans opgaver være udført hos J. Som formand for Akademisk Architektforening var J. bl.a. medinitiativtager til oprettelsen af medlemsbladet Architekten.

Education

Elev af J.H. Nebelong; dimitt. fra Tekn. Inst. 1863; Kunstakad. Kbh., okt. 1864, afg. juli 1870, lille guldmed. 1874 (lokale for et dramatisk selsk.), st. guldmed. 1876 (kuppelk. som sejrsmonument). Ansættelser: Hos J.H. Nebelong; Ludvig Fenger; Ferdinand Meldahl.

Travels

Rom og Italien 1876-78.

Occupations

Ass. ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1879-99; medl. af Akad fra 1883; af Akad.rådet 1890-1911; af Sk.rådet, smst. 1890-1911; revisor smst. 1896-1908; fmd. for Akad. Arch.foren. 1897-1900; kgl. bygn.insp. 1902-12; medl. af best. for Theophilus Hansens Legat fra 1908; fmd. for best. af Kunstnerhjemmet, Kbh. 1909- 12.

Scholarships

Akad. 1876-78; titulær prof. 1901.

Exhibitions

Charl. Forår 1874, 1880; Raadhusudst., Kbh. 1901.

Artworks

Sammen med Ferdinand Meldahl: Marmork., Kbh. (1875-94); ombygn. af herregårdene Trolleholm, Skåne (1887-89); af Trollenäs, smst. (1891-93); proj. til Chr.borg Slot (1887-88, største pr.); endv. til dels s.m. Meldahl: Charl.borgs udst.bygn. (1880-83); under Meldahls opsyn opf. af Alexander Newski K., Kbh. efter tegn. af den russiske ark. D.J. Grimm (1881-83). Alene, København: De arkitektoniske dele af Niels Juels monum., Holmens Kanal (afsløret 1881, statuen af Th. Stein); hjørneejd. Skt. Annæ Pl. 19/Toldbodg. 25-27 (1890, opr. Niels Brocks Hdl.sk.); DFDS ejd. Skt. Annæ Pl. 26-28/Kvæsthusg. 7 (1891); frilagerbygn., Esplanaden/Amalieg. (1891-94, nedr.); Magasin du Nord, Kgs. Nytorv (1893-94, s.m. Henri Glæsel); Vesterbrog. 9 (1901); komplekset Westend 1-3 og 2-4, Vesterbrog. 65-67 (1903); Hagemanns Koll., Kristianiag. 10 (1908); mindesmærke over ark. Ludvig Clausen, Vestre Kgrd. (1905, s.m. Fritz Koch); endv. proj. til forretn.bygn. i Kejserg. (1899). Desuden: Posthus i Charll. (1905); skolebygn. i gården til Katedralsk. i Nyk. F. (1906); Grøndalshuset, Charll. Skov (1907).

Literature

Arch 1898-99, 73-78 (Petri K. hist. og istandsætt.), 212f (Kejserg,); 1900-01, 61-64, 67 (Privatbank-konk.); 1902-03, 221f (Vesterbrog. 9), 401-05 (Westend); 1903-04, tillægshæfte, LXI, LXVlf; 1904-05, 69 (portræt); 1905-06, 124f (mindesmærke over Ludv. Clausen); 1906-07, 309-11 (Hagemann); 1908-09, 1, 3, 5, 7f (samme); 1909-10, 109f (Grøndalshuset); 1911-12, 212; 1912-13, 401-07 (nekr.); Kunst, II, 1900 (frilagerbygn.); F. Meldahl og P. Johansen: Det kongl. Akad. for de skjønne Kunster 1700-1904, 1904, 447, 529, 556; F. Meldahl: Kunstudst. ved det kgl. Akad., 1906, 147, 150, 152, 155, 159, 164f (Udst.bygn.); Francis Beckett og F. Hendriksen: Kbh. Raadhus, 1908, 37 (konk.proj.); J. Werner: Gravminder paa Kbh. og Fr.bergs Kirkegaarde, 1912, 50; Da. Ark. gennem 20 Aar, 1912, 42f (Hagemann); Pol. 27.6.1913 (nekr.); Akad. Aarsberetn., 1913-14, 17f (mindeord); Helga Stemann: F. Meldahl og hans venner, III-IV, 1929-32; Kollektivhuse, Undersøgelser foretaget af Elever paa Kunstakad. Ark.sk. under Ledelse af Ivar Bentsen, 1938, 11 (Hagemann); Chr. Hvidt m.fl. (red.): Chr.borg Slot I-III, 1975; L. Balslev Jørgensen i: Architectura 2, 1980, 145-47 (Charl.borg Udst.bygn.); Henrik Græbe i: Samme 3, 1981, 61-89 (Trolleholm); Lilian Vestergaard i: Samme, 100-07 (Stat. Mus. for Kunst, konk.); samme i: Samme 4, 1982, 75-79 (Charl.borg Udst.bygn.); Hans Helge Madsen: Meldahls rædselsprogram, 1983; Vesterbro. En forstadsbebyg. i Kbh., 1986, 11, 236; Bente Kjølbye og Carl Wendelboe Jensen: Magasin du Nord, 1986.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.