Albert Jensen

Biography

Albert Jensen hørte som sine lærere til den internationale, akademisk indstillede retning inden for arkitekturen, der senere blev betegnet som "europæerne", i modsætning til J. D. Herholdts nationalromantiske retning. J.s betydelige talent skaffede ham ikke blot begge Akademiets guldmedaljer og det store rejsestipendium, men også samarbejde med J.H. Nebelong og Ferdinand Meldahl. For sidstnævnte var han en uvurderlig højrehånd ved Marmorkirkens opførelse, hvor han forestod den daglige ledelse, foruden ved ombygningen af herregårdene Trolleholm og Trollenäs i Skåne. J.s særlige styrke var et fast greb om bygningens helhedsvirkning, de store linier, undertiden på bekostning af detaljerne. De bedste af hans værker under eget navn savner dog ikke noget i så henseende. Især må Hagemanns Kollegium fremhæves, stærkt inspireret af Peter Meyns Kirurgiske Akademi i Bredgade, og den nedrevne frilagerbygning på Esplanaden, der dog var præget af en noget overfladisk anvendelse af middelalderlige borgmotiver. Lydhørheden for opgavens særlige krav og strømninger i tiden markerer sig i så forskellige opgaver som Charlottenborgs Udstillingsbygning, der, trods det store volumen, er nøje tilpasset det gamle palæ, Magasin du Nord med sin franskprægede renæssancefacade mod Kgs. Nytorv, og det hjemlige, meget danske traktørsted Grøndalshuset i Charlottenlund. I de sidste årtier af Meldahls virke skal alle hans opgaver være udført hos J. Som formand for Akademisk Architektforening var J. bl.a. medinitiativtager til oprettelsen af medlemsbladet Architekten.

Author: Jørgen Hegner Christiansen (J.H.C.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.