Alfred Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Alfred Immanuel, *1917, maler og grafiker. *18.9.1917 i Kbh. Forældre: Malersv., grønthdl., sporvognskonduktør Alfred Immanuel J. og smørrebrødsjomfru Johanne Elisabeth Green. ~1° 31.8.1952 i Kbh. med maleren, grafikeren María Hugrún ÓÓlafsdóttir, *6.5.1921 i Tálknafjörður, Vestfjordene, Island, ?24.7.1979 på Fr.berg, datter af fisker, bonde Olafur Kolbeinsson og Jóna Sigurbjörg Gísladóttir. ~2° 8.1.1981 i Tappernøje med jordemoder Jytte Aagot Møller, f. Bonlov, *8.1.1938 på Fr.berg, datter af landsretssagfører Knud Christian Johann Bonnesen B. (f. Hansen) og Rita Gyda Aagot Matzen.

Biography

Alfred Jensens klart opbyggede kompositioner bærer præg af Aksel Jørgensens undervisning. Mange af hans motiver er fra bylivet, men han interesserer sig også for indendørs scener, som han især i sine grafiske arbejder gengiver med dissekerende præcision. Han har endvidere udført en række landsskabsstudier fra Sydsjælland, hvor han bor, og fra Island og Færøerne.

Education

Kunsthåndv.sk., Kbh. 1936-39; Kunstakad. Kbh., malersk. (Sigurd Wandel) 1943, malersk. og grafisk sk. (Aksel Jørgensen) 1944-50, mosaik- og freskosk. (Elof Risebye) 1955-62.

Travels

Holland 1947; Frankrig 1948; Færøerne 1949; Island 1951; San Cataldo, Italien 1961, 1968, 1975.

Occupations

Fmd. for kunstnergruppen Se; undervisn. i kunstforståelse, Rysensteen Gymn. 1955-70; Susåskolen fra 1992.

Scholarships

Søndergaard 1936-39; Løvtorp 1944, 1946; Koefoed 1945-46, 1948, 1953-54; Villiam H. Michaelsen 1951; Ronge 1951; Gerda Iversen 1957; Suhr 1957, 1962; Akad. 1959, 1961; Købke 1960; Stat. Kunstfond 1968-74; Sødring 1973.

Exhibitions

Aksel Jørgensens elever gennem 25 år, Charl.borg 1946; Se 1948-76 (medstifter); Charl. Eft. 1950-55, 1957-62, 1965; Pol. grafiske særtryk, Kunstindustrimus. 1976; Kunstnere for fred, Charl.borg 1983. Separatudstillinger: Þjóðminjasafninu Íslands/Islands Nat.mus., Reykjavík 1951; Gal. Admiralgade 20, Kbh. 1958; Berl. Tid. Kunstforen. 1963; Gal. Soer, Sorø 1972; Pol. Hus, Kbh. 1974; Kunst og fødsel, Amtscentralen, Næstved 1983.

Artworks

Eva træder på slangen (fresko, 1958, tidl. Skottegårdens Fødeklinik, forsv.); Skyet solnedgang (1960, Undervisn.min.); Is-ødet (1963, Carlsberg Mus.); Bagsiden af smedien (1967, Saxild Strand Rekonvalescenthjem); Hvornår kommer du igen (1975, Snapstinget, Chr.borg); Slutbillede til Carl Th. Dreyers Gertrud (1990). Grafik: Fortælling om kål (6 træsnit, 1948, Kobberstiksaml.); 11 træsnit fra Færøerne (1950, smst.); Dronn. Louises Bro (farvetræsnit, 1954, smst.); Jysk tyrekalv (linoleumssnit, 1957, smst.); Sne i Næsby (linoleumssnit, 1974); endv. træsnit i Listasafn Íslands og Listasavn Føroya. Skriftlige arbejder: Året i tekst og træsnit, 1953 (Grafisk Cirkels Publ. 99); Se, 25 års jub.kat., 1972.

Literature

Soc.dem. 5.4.1950; Pol. 18.9.1977; 17.9.1992. Vindheimar, film af V. Ósvaldarson Knudsen, Reykjavík (1975); Ole Michelsen: Kunsten at være fattig (1975, DRs arkiv); samme: En uge før bulldozeren (1978, smst.); Og døden kom (1980, smst.); Valdis Jensen: Blandt heste ved susåen (video, 1990); Bente Holm Nielsen: Video (1991).

Author: Marianne Barbusse Mariager (M.B.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.