Niels J. Holm

Weilbach information

Genealogy

Holm, Niels Jørgen, *1916, arkitekt. *2.4.1916 i Århus. Forældre: Bogtrykker Niels Carl H. og Agnete Henriette Caroline Arbs. ~28.6.1945 i Ordrup med Birte Andersen-Høyer, *26.6.1919 i Kbh., datter af vinhdl. Lars A.-H. og Ellen Elisabeth Jacobsen. Ægteskabet opl. 1974.

Biography

Niels J. Holm har, som det fremgår, bygget mange boligbebyggelser, ofte opført for Dansk Almennyttigt Boligselskab, hvor arkitekt Erling Knudsen var direktør og inspirerende bygherre. De lange krumme altangangshuse i Bredalsparkens sidste afsnit kan således tilskrives dette samarbejde. Boligbebyggelserne er overvejende lave en til tre etager. Sidstnævnte er undertiden opdelt af et gennemgående tagudhæng mellem 1. og 2. sal for at mindske bygningens synsmæssige højde. Bygningerne er enten længehuse med saddeltag og udhæng eller firkantede blokke med lavt ensidigt tagfald og uden udhæng. Der er lagt vægt på klare bygningsformer og samspil med det omgivende terræn og beplantning. Industribygningerne er som regel af sidstnævnte type, enkle former, bestemt af den indre brug. Importørens lager opførtes med de første forspændte betonbjælker i Danmark. Detaljer er omhyggeligt gennemarbejdede, og materialer valgt under hensyn til holdbarhed og enkel vedligeholdelse. Motorvejsbroerne er enkle, og med dimensioner der passer til de store vejanlæg. På Grønland, hvor tegl var udelukket, er benyttet træ og farvede metalplader, som sammen med de enkle former gør bygningerne markante i det store landskab.

Education

Præliminæreksamen 1933; Bygm.sk., Århus 1933-37; Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1937-41.

Travels

Schweiz 1939, 1964, 1966; Italien 1953 og adsk. rejser siden; Finland 1963, 1981; Rusland 1963, 1989; Spanien 1966; Iran, Iraq 1966; Frankrig 1973; Egypten 1974; London, Kina 1977; Paris 1984, 1986, 1988.

Occupations

Ansat hos Kay Fisker 1941-45; hos Stadsark. i Kbh. 1945-54; egen tegnestue s.m. Hans Frederiksen fra 1948-62.

Scholarships

K.A. Larssen 1956.

Exhibitions

Artworks

Boligbebyggelser: Skovparken og Kløvermarken,. Espergærde. (1949-55); Carlshøj Øst, Lyngby (1952); Bredalsparken IV, Gurrev., Hvidovre (1956); Syltholmsparken, Rødbyhavn (1961-64); Jægerparken, Hørsholm (1963-64); Margrethevænget, Maribo (1965); Sæbjørnsv., Gladsaxe (1969-70); Riddersborgparken, Nakskov (1973-79); Murerg., Kbh. (1974-76); 8 etagers hus, Vinkelv. Lyngby (1978); Kongeleddet, Rødbyhavn (1978-81); Bandholmvænge og Bandholm Havneg. (1982- 84); Høje Søborg Øst, Gladsaxe (1985-88). Enfamiliehuse: Eget hus, Arnevangen 13, Søllerød (1956); landsted, Hammershøj, Karlebo (1976); eget hus, Caroline Mathilde Sti 3, Trørød (1978); Søllerødgårdsv. 46, Holte; Solbakken 45, Risskov; Dragsbækv., Thisted. Forretnings- og institutionsbygninger: Værløse bymidte og hovedbibl. I (1960- 64); Stationsv., Vedbæk (1968-69); Vesterbo, børneinst., Værløse (1969-70); Christianehøj, dagcenter, Gladsaxe (1970-73); bibl., Hareskovby, og hovedbibl. II, Værløse (1976). Industribygninger: Importøren, hovedlager, Rødovre (1956); Finérkomp., lager, Silkeborg (1960-61); Orehoved Finérværk (1964); Nord. Plasterindustri, Rødovre (1966); samme, Harrislee, Flensborg (1967); forsyningspakhuse og vandværker i: Jacobshavn, Julianehåb, Narssaq, Grønland (1973- 82). Broer og Vejanlæg: Landgangsbroer for DSB, Fr.havn (1960-62); vejbroer på den vestfynske motorvej; samme i Kbh. Amt (1965-72).

Literature

Ark. U. 1956, 390-94 (Kløvermarken); Ark. 1958, 102-05 (Importøren); 1965, 193-97 (Landgangsbroer, Fr.havn); 1968, 490f (Fyns motorvej); Ark.tur 5, 1965, 177-84 (Bibl., Værløse); 1, 1967, 47f (Nord. Plasterind.); 1978, 209-19 (byfornyelse); 1979, 70-73 (landsted, Karlebo); 1980, 338-44 (Værløse Hovedbibl.); Helge Nissen: Enfamiliehuset af i dag, 1961, 50f.

Author: Jesper Harvest (Je.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.