Niels J. Holm

Biography

Niels J. Holm har, som det fremgår, bygget mange boligbebyggelser, ofte opført for Dansk Almennyttigt Boligselskab, hvor arkitekt Erling Knudsen var direktør og inspirerende bygherre. De lange krumme altangangshuse i Bredalsparkens sidste afsnit kan således tilskrives dette samarbejde. Boligbebyggelserne er overvejende lave en til tre etager. Sidstnævnte er undertiden opdelt af et gennemgående tagudhæng mellem 1. og 2. sal for at mindske bygningens synsmæssige højde. Bygningerne er enten længehuse med saddeltag og udhæng eller firkantede blokke med lavt ensidigt tagfald og uden udhæng. Der er lagt vægt på klare bygningsformer og samspil med det omgivende terræn og beplantning. Industribygningerne er som regel af sidstnævnte type, enkle former, bestemt af den indre brug. Importørens lager opførtes med de første forspændte betonbjælker i Danmark. Detaljer er omhyggeligt gennemarbejdede, og materialer valgt under hensyn til holdbarhed og enkel vedligeholdelse. Motorvejsbroerne er enkle, og med dimensioner der passer til de store vejanlæg. På Grønland, hvor tegl var udelukket, er benyttet træ og farvede metalplader, som sammen med de enkle former gør bygningerne markante i det store landskab.

Author: Jesper Harvest (Je.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.