Poul Holm Olsen

Weilbach information

Genealogy

Holm Olsen, Poul, 1920-1990, billedhugger. *13.5.1920 i Holbæk, ?15.4.1990.

Biography

Poul Holm Olsens skulpturer er inspireret af den klassiske skole, og et studieophold i Frankrig 1954-55 gav ham rig mulighed for at opsøge den franske billedhuggertradition, og han fandt ligeledes her sine motiver, først og fremmest portrætter og statuetter af parisiske persontyper. Men det var også under opholdet i Paris, at interessen for afrikansk kunst blev vakt, og grunden blev lagt til en af Nordeuropas største samlinger heraf (nu på Holstebro Kunstmuseum). Interessen for afrikansk kunst anes ikke direkte i H.O.s egne skulpturer, hvorimod han i de senere år udarbejdede en række værker på basis af peruvianske mumier. Med sit enestående kendskab til afrikansk kunst og sit omfattende materialekundskab øvede H.O. stor indflydelse på flere generationer af billedhuggere.

Education

Håndværksmaler, Holbæk; Bizzie Høyers sk.; Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Einar Utzon-Frank) 1949-54, lille guldmed. 1954.

Travels

Spanien ca. 1952; Frankrig 1954-55 og adskillige gange siden; Rom 1960; Egypten 1966; Afrika 1966.

Occupations

Ass., siden lektor ved Kunstakad. Kbh., billedh.sk. 1955- 90.

Scholarships

Hielmstierne-Rosencrone 1952; Akad. 1953, 1956; Det Franske Statslegat 1954.

Exhibitions

Charl. Forår 1952-56. Separatudstilling: Holstebro Kunstmus. 1992 (retrosp.).

Artworks

Pige fra Guadeloupe (gips, 1954, lille guldmed., Holstebro Kunstmus.); Josefa (bronze, 1955, smst.); Skøger fra Rue Denis (gipsrelief, 1955, smst.); Hovede af åndssvag dreng (glaseret keramik, 1955, smst.); Døende clochard (bronze, ca. 1958, smst.); Gerald (stående mand, bronze, ca. 1958, smst.); Portrætbuste af professor Ferlov (bronze, 1960, smst.); Peruviansk mumie (bronze, 1964, smst.).

Literature

Poul Mørk: P.H.O. Samlingen, Afrikansk kunst, 1967; Poul Vad: Afrikansk kunst i en da. privatsamling, de frie Oplysningsforb. 1967; Barry L. Wilmont i: Viktor B. Andersens Maskinfabrik, nr. 12, 1980, 33-48; Jesper Knudsen, Poul Vad og Erik Varming i: Den indefra trængende kraft, Holstebro Kunstmus. 1992.

Author: Jesper Knudsen (J.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.