Poul Holm Olsen

Biography

Poul Holm Olsens skulpturer er inspireret af den klassiske skole, og et studieophold i Frankrig 1954-55 gav ham rig mulighed for at opsøge den franske billedhuggertradition, og han fandt ligeledes her sine motiver, først og fremmest portrætter og statuetter af parisiske persontyper. Men det var også under opholdet i Paris, at interessen for afrikansk kunst blev vakt, og grunden blev lagt til en af Nordeuropas største samlinger heraf (nu på Holstebro Kunstmuseum). Interessen for afrikansk kunst anes ikke direkte i H.O.s egne skulpturer, hvorimod han i de senere år udarbejdede en række værker på basis af peruvianske mumier. Med sit enestående kendskab til afrikansk kunst og sit omfattende materialekundskab øvede H.O. stor indflydelse på flere generationer af billedhuggere.

Author: Jesper Knudsen (J.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.