Poul Holsøe

Artworks

Forslag til husmandshjem i Østjyll. (1908, 1.pr., s.m. Sv. Risom); Bramstr. 2A-B, Helsingør (1909); Pottemagerens hus på Landsudst. i Århus (1909); Hornbæk Sk., Sauntev. (1910-11, nedr. 1985); restaur. af Steng. 20, Helsingør (1911); off. Slagtehus, Helsingør (1913-14); Haveboligforen. Grøndalsvænge, Hillerødg. m.fl., Kbh. (1915-28, s.m. Jesper Tvede); alderdomshjemmet Hammershøj, Trækbanen, Helsingør (1915); boligbebyg. ved Marienlyst, Helsingør (1916-17); Bjerregårds Sidev. 7, Valby (1916-17, eget hus); udstykningsplan og bebyg. (haveboliger, Højstrup (1918); boligbebyg., hj. af Strandv. og Rosbæksv., Hell. (1918- 19); bankbygn., Kgs. Nytorv 20-22 (1919-20); sommerhus, Tisvildehegn (1919); krigergrav for franske soldater, Helsingør (1920); tapperibygn., Wiebroe, Helsingør (1921, nedr. 1986); 3 enfamiliehuse, Lundeskovsv., Hell. (1923, pr. af Gent. Komm.). Som Københavns stadsarkitekt, s.m. en lang række skiftende medarbejdere: Offentlige anlæg, diverse: Nødtørftsanst., Enghavepl. (1926, s.m. Ib Lunding); busser for Kbh. Sporveje (1927, s.m. samme); Enghaveparken (1928, s.m. Curt Bie, Arne Jacobsen og stadsgartner Fabricius Hansen); regulering af Søerne (1928-29, s.m. Emil Engell); sporvogn til Kbh. Sporveje (1929-30, s.m. Ib Lunding); regulering af Rådhuspl., fodgængertunnel, kiosker m.m. (1931, s.m. Emil Engell); musiktribune, Fælledparken (1931, s.m. samme); gravsted for faldne da. soldater, Bispebjerg Kgrd. (1940, s.m. F.C. Lund); kloakværk, Strandpromenaden (1941, s.m. Johan Pedersen); salgslokale, Grønttorvet, Fr.borggade (1941, s.m. Tage Rue, nedr.). Anlæg for Københavns Vandværk: Vandtårn, Brønshøjv. (1928-30, s.m. Ib Lunding); værkstedsbygn., Borups Allé (1928, s.m. samme); nedgangstårne til beholderanl., Tinghøj (1931, s.m. Curt Bie). Sociale boliger og institutioner: Rekonvalescenthjem, Fuglebakken (1926, s.m. Sv. Sølling); komm. inst.bygn. ved Enghaveparken (1929-30, s.m. Curt Bie); aldersrenteboliger, Guldbergs Have (1936-37, s.m. Edv. Kindt Larsen); samme, Utterslevgård (1937-38, s.m. Curt Bie); optagelseshjemmet Emdrupgaard (1937, s.m. Hans Chr. Hansen); aldersrenteboliger, Sundparken, Øresundsv. (1939-40, s.m. Viggo S. Jørgensen); samme, Valbyholm (1941-42, s.m. samme); samme, Nørrebrovænge, Sandbjergg. (1942-43, s.m. Hans Chr. Hansen); samme, Skoleholderv. (1942-43, s.m. Knud Holmgaard); børneinst., Ringertoften (1942-44, s.m. Erik P. Harpøth). Skoler: Bavnehøjens Sk., Enghavev., Nathalie Zahlesv. (1928-29, s.m. Tage Rue); Klostervængets Sk., Park Allé, (1931-32, s.m. F.C. Lund); Grundtvigssk., Hovmesterv. (1937-38, s.m. samme); Emdrup Sk., Lersø Parkallé 5 (1939-40, 1942-43, s.m. samme). Boligbebyggelser: Enghaveparken (1927-28, s.m. Curt Bie); Bogfinkev. (1928-29, s.m. F.C. Lund); sygeplejerskeboliger til Skt. Hans Hosp., Roskilde (1933-34, s.m. samme); boligbebyg. med sygeplejerskeboliger, Tagensv. (1941-42, s.m. Curt Bie); Mågev. (1942- 43, s.m. samme); Lyrskovg., Vesterfælledv. (1943-44, s.m. samme). Øvrige offentlige anlæg: Enghavevejens Brandstation (1929, s.m. Emil Engell); Den hvide Kødby (1931- 34, s.m. Tage Rue og Curt Bie); Hans Nansens Gård, for Kbh. Skatteadm. (1931, 1934-35, s.m. Curt Bie); Tuberkulosestation, Ingerslevg.(1937, s.m. Frode Jørgensen); vaskeribygn., Sundholm (1939-41, s.m. Hans Chr. Hansen); badeanstalt og svømmehal, Frankrigsg. (1943-44, s.m. Curt Bie).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.