Johannes V. Jensen

Biography

Johannes V. Jensen betragtede sit arbejde med skulptur som en privat virksomhed uden interesse for offentligheden. Det var ønsket om til bunds at forstå skulpturens væsen, der satte ham i gang med selv at modellere. Hans antropologiske interesse og darwinistiske tro på udviklingslæren betød, at han opfattede det enkelte menneske i sammenhæng med både slægten og racen. Det er derfor ikke overraskende, at en stor del af hans skulpturelle virksomhed består af buster og statuetter af hans egne børn og børnebørn, en slags dokumentation af slægten. I lighed med andre kunstnere fra generationen omkring århundredeskiftet havde J. en særlig interesse for det nære og hjemlige miljø. Han var personlig ven med både Fynboerne og Kai Nielsen, og som hos sidstnævnte var barnets umiddelbarhed og den sunde, livskraftige kvinde blandt J.s foretrukne skulpturelle motiver. Han var desuden levende interesseret i kunsthistorie og skrev bl.a. om Thorvaldsens portrætbuster. J. udførte selv en række portrætbuster og lagde aldrig skjul på, at portrætligheden for ham var det væsentligste kriterium.

Author: Anette Sørensen (A.Sø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.