Poul Jensen

Weilbach information

Genealogy

Jensen, Poul Helge, *1929, arkitekt. *30.8.1929 på Fr.berg. Forældre: Malersv., senere gross., fabrikant Poul Eli J. og Ragna Dorthea Marie Jacobsen Busk. ~1° 28.1.1956 på Fr.berg med forlagssekr. Line Ungermann Jørgensen, *2.7.1936 smst., datter af tegneren Arne Ungermann J. og maleren Inger Johanne Frederikke Johannsen. Ægteskabet opl. 1970. ~2° 25.1.1973 i Kbh. med ark. Anna Maria Indrio, *11.6.1943 i Meina (Novara), Italien, datter af pilot, lærer Mario Saverio I. og Santa Corbone. Ægteskabet opl. 1989.

Biography

Poul Jensen udarbejdede sine tidlige konkurrenceforslag under påvirkning af den internationale modernisme, hvor vægten blev lagt på en stærk horisontalitet og åben planløsning. I løbet af halvfjerdserne blev modernismen nedtonet, som i udvidelsen til Struer Rådhus, der både er holdt i et nutidigt formsprog og tilpasset den ældre bygning. Nørrevangskirken repræsenterer en fri fortolkning af den danske kirke. Hovedform og materialevalg er regionalt orienteret, men bygningen rummer også et vist islæt af postmodernisme. J. tager desuden aktivt del i tidens arkitekturdebat, hovedsageligt vedrørende udbygningen af Københavns havnefront.

Education

Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1951-58.

Travels

Occupations

S.m. Sven Sture Müller 1962-70; s.m. Børge Kjær 1967-69; s.m. Anna Maria Indrio 1970-88; egen tegnestue fra 1988. Lektor ved Kunstakad. Kbh., ark.sk. 1962-68, fra 1972; medl. af repr.skabet for DAL; af DALs konk.udv.; fmd. for Islands Brygges Lokalråd.

Scholarships

Stat. Kunstfond o. 1980; Danm. Naturfredn.foren. "Årets Gråspurv" 1984; Slagelse Komm. ark.pr. 1990.

Exhibitions

Charl. Forår 1979; Kirkefondets 100 års jub., Trinitatis Kirkeloft, Kbh. 1990; bien., Venezia 1992.

Artworks

DADEKO-Coca Cola fabrik, Glostrup (1963-65, s.m. Sven Sture Müller); to plejehjem, Valby (1965-67, s.m. samme og Børge Kjær); Magistrenes Hus (kontor og bolig), Lyngbyvejen (1968-70, s.m. samme); Struer Rådhus (1981-85, s.m. Anna Maria Indrio); havnepark, Islands Brygge (1984, s.m. samme); Nørrevangsk., Slagelse (1988-89, 1.pr. 1986, s.m. samme). Konkurrencer: Farum Rådhus (1961, 3.pr., s.m. Sven Sture Müller); gymn., Tårnby (1961, indk., s.m. samme); PH-konk., etageboliger (1964, 3.pr., s.m. Børge Kjær; bebyg.plan, Vestamager (1965, 1.pr., s.m. Otto Danneskiold-Samsøe, Per Hansen, Harald Hviid, Børge Kjær, Jeanne Morville og Hans Zachariassen); typeinst. (o. 1970-75, ved Arkitektgruppen); MISAWA Homes (1971, 2.pr.); etageboliger for bevægelseshæmmede (1973, 3.pr., ved Arkitektgruppen); byfornyelsesprojekt til Islands Brygge (1976, Det Neuhausenske Legats konk. om uderum, pr., s.m. Anna Maria Indrio, Jens Fredslund, Finn Jacobsen, Jan Jørgensen, Johannes Nielsen, Jan Paulsen, Hans Ulrik Riis og Charlotte Wolfsberg); adm.bygn. for Sorø Komm. (1978, 2.pr., s.m. Anna Maria Indrio); Struer Rådhus (udv. 1979, 1.pr. s.m. samme); badehus, Östersund (1982, 4.pr., s.m. samme); Herlev Byg. (1984, 2.pr., s.m. samme); bebyg.plan, Blangstedgård, Odense (1985, 3.pr., s.m. samme); Rødovre Kulturhus (1987, s.m. samme).

Literature

Ark. 1961, 58 (Farum Rådhus), 366 (gymn., Tårnby); 1963, 56 (Fredensg.-Blegdamsv.); 1965, 33 (PH-konk.), 455-62 (bebyg.plan, Vestamager); 1973, 138-41 (typeinst.); 1974, 79 (etageboliger for bevægelseshæmmede); 1977, 277 (adm.bygn., Tønder); 1978, 323-27 (Islands Brygge); 1979, 176f (adm.bygn., Sorø Komm.); 1980, 377-79 (Struer Rådhus); 1983, 450f (badehus, Östersund); 1984, 474f (havnepark, Islands Brygge), 516 (Herlev Byg.); 1985, 76, 112f (Herlev Byg.); 1986, 76 (Blangstedsgård), 449-53 (Greenland Passage); 1987, 442f (Nørrevangsk.); 1988, 206 (Rødovre Kulturhus); Ark.tur 1988, 180-87 (Struer Rådhus); 1990, 269-76 (Nørrevangsk.); Pol. 7.8.1993 (Kbh. Havnefront).

Author: Vibeke Andersson Møller (V.A.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.