Morten Jensenius

Weilbach information

Genealogy

Jensenius, Morten, 1914-1965, maler. *31.12.1914 i Kbh., ?30.1.1965 smst., begr. smst. (Vestre). Forældre: Lærer, senere tegner Herluf Ludvig Andreas J. og Ellen Johanne Petersen. ~9.11.1936 i Kbh. med maleren Kirsten Nielsen (se Jensenius, Kirsten), *7.4.1913 i Randers, ?14.6.1978 i Ærøskøbing, datter af overretssagf., senere sekr. i Invalideforsikr. Martin Albert Olaf N. og Bertine Dorthea Marie Rasmussen Lind. Ægteskabet opløst.

Biography

Morten Jensenius beskæftigede sig både med oliemaleri, akvarel, grafik og tegning. Især har han malet landskaber i en ekspressiv naturalisme. Han malede med kraftige penselstrøg, og det får bl.a. hans heste på marken til at hvile tungt og jordbundet i landskabet. Men han mestrede også den fine, lette forenkling. Han havde en venlig humoristisk streg, som blev benyttet både af Berlingske Tidendes søndagstillæg og af Blæksprutten. Sygdom forhindrede ham i at male de senere år før hans død.

Education

Undervisn. hos Viggo Brandt og Carl Schwenn; Kunstakad. Kbh., malersk. (Sigurd Wandel, Kræsten Iversen) 1931-36, graf. sk. 1940- 41.

Travels

Italien 1939.

Occupations

Scholarships

San Cataldo 1939; Wilstrup 1941; Gerda Iversen 1943; Aug. Schiøtt 1944, 1948; Ole Haslund 1948; J.R. Lund 1955; Alfred Schmidt 1956; Storm P. 1957.

Exhibitions

Charl. Forår 1935, 1946-48, 1951-52, 1954-55; KE 1937, 1939- 40; 12 kunstneres arbejder, Slotsgården, Fr.berg 1940; Charl. Eft. 1941, 1943, 1954; Kunstnerbyens udst., Illum, Kbh. 1944; Malerikonk. udst., Kleis 1946; Vinterudst. 1949, 1951-52, 1954-59, 1961-62; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Århus-udst., Rådhushallen, Århus 1955. Separatudstillinger: Messens Kunstkælder, Kbh. 1934, (s.m. Mette Lise von der Recke); Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1936; Winkels Kunsthdl., Kbh. 1939; Jørgen Haslund, Kbh. 1940 (s.m. Vagn Poulsen), 1942, 1944, 1947.

Artworks

Portræt (udst. 1935); Efterår (udst. 1937); Heste. Komposition (udst. 1939); Sommerdag (udst. 1939); Bissende køer og stejlende heste (udst. 1940); Grøn opstilling (udst. 1946); Høns (udst. 1946); Græssende heste (udst. 1947); Landskab med Hyldebusk. Tidlig vår (akvarel, udst. 1948); Plantage (udst. 1951); Udsigten mod sv (udst. 1952); Sort og hvid hest under skyet himmel (1953); Naboens køer (1953); Landskab med fyr (1956); Pil (udst. 1958); Gråvejr I og II (udst. 1959; Fjordstemning (1961); Gyveler (udst. 1962).

Literature

Dag. Nyh. 4.5.1936 (L. Rostrup Bøyesen); Berl. Tid. 23.4.1936; Berl. Aften 22.12.1944 (L. Rostrup Bøyesen); Kat. for Vinterudst. 1965 (mindeord); Hans Bendix: Urolig sommer, 1970, 178; Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Avisens håndskrift, Da. bladtegnere, 1983, 138.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.