Morten Jensenius

Exhibitions

Charl. Forår 1935, 1946-48, 1951-52, 1954-55; KE 1937, 1939- 40; 12 kunstneres arbejder, Slotsgården, Fr.berg 1940; Charl. Eft. 1941, 1943, 1954; Kunstnerbyens udst., Illum, Kbh. 1944; Malerikonk. udst., Kleis 1946; Vinterudst. 1949, 1951-52, 1954-59, 1961-62; Da. Kunstnerslægter, Charl.borg 1952; Århus-udst., Rådhushallen, Århus 1955. Separatudstillinger: Messens Kunstkælder, Kbh. 1934, (s.m. Mette Lise von der Recke); Henning Larsens Kunsthdl., Kbh. 1936; Winkels Kunsthdl., Kbh. 1939; Jørgen Haslund, Kbh. 1940 (s.m. Vagn Poulsen), 1942, 1944, 1947.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.