Lauritz Jessen

Weilbach information

Genealogy

Jessen, Niels Thomas Lauritz, 1917-1982, maler og billedhugger. *13.9.1917 i Kipingassok, ?3.10.1982. Forældre: Fanger Otto Andreas Iver J. og Amalie Karen Sabine Platou. ~8.6.1957 i Kbh. med pædagog Annelise Agnete Witte Mølris, f. Jørgensen, *28.11.1932, datter af sporvejsfunktionær Karl Thorvald J. og Agnete Emilie Witte Rasmussen.

Biography

Lauritz Jessen fik børnelammelse i 1932 og blev derfor hindret i at være fanger. Pavia Petersen og Gitz Johansen hjalp den syge dreng, der var begyndt at male. Han skar desuden figurer i træ, som han derefter bemalede. Det var grønlændere i dagligdagens hændelser, skåret efter hukommelsen, ligesom landskabsbillederne, der ofte viste situationer fra ældre tid, som f.eks. tegningerne med de gamle bygninger i Qaqortoq/Julianehaab. Andre motiver er rene fantasilandskaber med fjelde og sommerpladser, hvor en fangerfamilie har slået sommerteltet op. Det var minder fra hans barndom.

Education

Autodidakt.

Travels

I Danm. 1947-48 (for en operation); igen i Danm. 1953-54, 1956-57; bosat 1959; herefter rejser til Grønland 1964, 1967, 1972, 1980, 1982.

Occupations

Underv. på kunstsk. i Grønlændernes Hus, Kbh. 1977- 82.

Scholarships

Stat. Kunstfond 1966.

Exhibitions

Vangehuset, Kbh. 1953-54; Sdr. Strømfjord 1958, 1964; vandreudst. i Grønland 1961, i USA 1973; Sophienholm 1963; Gal. 19, Ikast 1966, 1976; Grønlændere i Brøndby, Brøndby Kunstforen., rådhuset 1976; Inuk, Grønlandsk kunst og husflid, Lyngby Rådhus 1977; Citycentret, Esbjerg 1982; Maniitsoq/Sukkertoppen 1982. Separatudstilling: Lauritz Jessens Mangfoldighed, Landsbibl., Nuuk 1994.

Artworks

Qaqortoq/Julianehaab gl. kirke (kultegn., 1966 Arbejderhøjsk., Qaqortoq); Torvet (kultegn., 1966, smst.); Grønlandsk Handel ved et udsted (serie på 10 kultegninger, 1976, Ikast Handelssk.); Enighed gør stærk (fedtstensskulptur, Brøndby Komm.); Drengens fremtid (fedtstensskulptur, Maniitsoq/Sukkertoppen, Komm.); Åndemaner fra Østgrønland, Papik (Aasiaat/Egedesminde, Menighedshus); Første krig mellem nordboerne og eskimoerne (smst.); Hans Egede prædiker for eskimoerne (smst.); Malina og Aningak (kirken, Aasiaat); Erik den Røde (Narsaq Komm.); 2 portrætter af byens æresborgere (1982, Maniitsoq Komm.); Udsigt over Napassok (1982, Dronn. Margrethes Saml.); desuden repr. i Maniitsoq Mus. og i Grønlands Landsmus., Nuuk. Mindesten i bronze: Over Jens Lyberth, Maniitsoq; over Poul Egede, Christianshåb; over Søren Kaspersen, Egedesminde; over Gustav Olsen, Thule; mindeplade i bronze på Knud Rasmussens Hus, Jacobshavn. Frimærker: Julemærket (1975); Handikapmærke (1982, udkom 1983).

Literature

Brugsforen. Bladet 27.9.1938, omslag og 464f; Soc. Dem., (Hjemmets Søndag) 1.12.1946; Ekstrabl. 3.4.1961; Ude og Hjemme 19.1.1968; Bodil Kaalund: Grønlands Kunst, 1990; Jørgen Fleischer m.fl.: De grønlandske julemærker, Nuuk 1993, 36f, 99; Klaus Georg Hansen: L.J.s Mangfoldighed, Nuuk 1994: L.J.: Grønlandske Myteakvareller, Nuuk 1994.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.