Lauritz Jessen

Literature

Brugsforen. Bladet 27.9.1938, omslag og 464f; Soc. Dem., (Hjemmets Søndag) 1.12.1946; Ekstrabl. 3.4.1961; Ude og Hjemme 19.1.1968; Bodil Kaalund: Grønlands Kunst, 1990; Jørgen Fleischer m.fl.: De grønlandske julemærker, Nuuk 1993, 36f, 99; Klaus Georg Hansen: L.J.s Mangfoldighed, Nuuk 1994: L.J.: Grønlandske Myteakvareller, Nuuk 1994.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.