Annelise Kalbak

Occupations

Gymn.lærer i billedkunst i 12 år; gæstelærer på Danm. Designsk., Kolding og Kbh. i flere perioder; konsulent på Det kgl. Teaters billedarkiv 1979-80; på Kunstindustrimus. Bibl. 1987.

Author: Hellen Lassen (He.L.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.