Frederik V. Kiørboe

Biography

Frederik V. Kiørboes tidligste bygninger er i høj grad præget af nationalromantikken, og hans to kirkebygninger er, skønt placeret sent i hans produktion, opført i middelalderlige stilformer. Forholdsvis tidligt sluttede han sig imidlertid til Den fri Architectforening, som hentede inspiration i den klassicistiske tradition, først og fremmest repræsenteret i C.F. Hansens værker. Hans bygninger er rolige og monumentale, men dog med arkitektoniske indslag fra tiden før C.F. Hansen. F.eks. indeholder hans villa for grosserer Jansen, Jacobys Allé 13 på Frederiksberg, og præstegården i Kolding mange mindelser om herregården Bækkeskov med rustikmurede murflader og dekorative frisefelter. Også hans monumenter er i deres karakter rendyrket klassicisme.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.