Frederik V. Kiørboe

Occupations

Medl. af best. for Den fri Arch.foren. 1911-14; ass. ved tegneundervisn. på Landbohøjsk.; lektor i husbygn. smst.; fmd. for bygn.komm. i Søllerød Kom; medl. af Fredningsnævnet for Kbh. Amtsrådskreds.

Author: Allan Tønnesen (A.Tø.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.