Sophie Kloss

Biography

Sophie Kloss malede landskaber fra Jylland, Sverige og Italien og studerede nogle år hos historiemaleren Erulo Eroli i dennes gobelinatelier. K. var en af de 23 kvinder, der i 1888 underskrev de kvindelige kunstneres andragende til Rigsdagen om adgang til Kunstakademiet.

Author: Kirsten Olesen (Ki.O.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.