Erich Knippel

Weilbach information

Genealogy

Knippel, Erich Nielsen, 1834-1923, maler og tegner. *10.1.1834 i Fåborg, ?19.11.1923 smst. Forældre: Malerm. Wilhelm August K. og Dorthea Christiansen. ~26.5.1863 i Fåborg med Marie Petersen, *26.5.1834 i Augustenborg, ?17.11.1924 i Fåborg, datter af malerm. Joachim Petersen og Marie Clausen.

Biography

Erich Knippel arbejdede som malersvend i København, mens han gik på Akademiet. Her havde han kontakt med maleren Carl Dahl, der også var fra Fåborg. En påvirkning fra Eckersbergs skole ses tydeligt i K.s skitser af de forskellige skibstyper, set i varierede stillinger i søen. Fra sin far, malermester W.A.K. havde K. arvet en tradition for at male skibsportrætter, og det er inden for denne genre, at K. viste en frihed og en kunstnerisk nerve, der rækker ud over de håndværksmæssige færdigheder. De bevarede billeder og skitser af huse og gadepartier i Fåborg viser, at K. på samme måde søgte at oparbejde en kundekreds for ejendomsportrætter. K. blev læremester for maleren Jens Birkholm og for sin søn Carl K., der også blev maler. Erich og Marie K.s hjem var et af samlingsstederne for de unge fynske malere.

Education

Malersv.; Kunstakad. Kbh., 1. ornamentkl. (G.C. Hilker).

Travels

Tyskland 1888.

Occupations

Malerm. i Fåborg 1863. Forstander ved Tekn. Sk., Fåborg 1904.

Scholarships

K.A. Larssen 1888.

Exhibitions

Hav og fjord, Konservesgården, Fåborg 1983.

Artworks

Skonnert Emilie af Faaborg (pen og gouache, 1858, Faaborg Kulturhist. Mus.); Bark Ingemann af Faaborg (pen og gouache, 1870, smst.); forsk. sejlskibstyper (12 delvis farvelagte tegn., smst.); 8 byprospekter (olie, smst.); huse og gader i Faaborg (18 skitser, beg. af 1900-årene, smst.).

Literature

Ole Mortensøn: Faaborgs skibsfart 1800-1920, 1979; Hanne Poulsen: Da. skibsportrætmalere, 1985. Olivia Gerstrups erindringer, 33-35 (Byhist. Arkiv, Faaborg).

Author: Hanne Poulsen (Ha.P.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.