Erland Knudssøn Madsen

Weilbach information

Genealogy

Knudssøn Madsen, Erland, *1942, maler, grafiker og billedhugger. *11.3.1942 i Viborg. Navneskift fra Knud til Knudssøn 1948. Forældre: Kreditforen.ass., senere -fuldmægtig Knud M. og damefrisør, senere faglærer Lilli Solvejg Jensen. ~22.4.1967 i Tarup-Pårup Kommune med børnehavelærer Helga Kusk Kristensen, *22.6.1944 i Hundborg ved Thisted, datter af gårdejer Peder Kristian K. og Thora Elfrida Vestergaard.

Biography

Erland Knudssøn Madsen voksede op i Viborg, men det kunstneriske virke tog først for alvor fart, da han i 1967 flyttede til Thy. K.M. debuterede som maler i 1963 og holdt fast ved maleriet og grafikken til begyndelsen af 1980erne, hvor skulpturen fik stadig større betydning og omfang i hans værk. Malerierne er helt nære, men abstraherede studier af landskabet, hjemmet og familien. I en blanding af naturalisme og bearbejdning af det iagttagne, skabte K.M. sine Afdækninger og Tildækninger og serien Stuebilleder, der ligger på grænsen mellem realitet og symbol. K.M. arbejdede videre inden for dette grænseområde i sine skulpturer efter ca. 1981. Han har gennem årene udviklet en særegen stil, hvor hensynet til materialets egenkarakter og selve bearbejdningen af det har lige stor værdi. Blokke af især sten og lamineret træ hugges, files og slibes i form og bemales med klare farver. Med den bemalede skulptur knytter K.M. en forbindelse til den førkristne tid, både dens skulptur og sagnverden. Filosofi og historie har i det hele taget stor betydning for K.M.s motivverden.

Education

Tekn. Sk., Viborg (Svend Ihle) 1955-57; elev af Lasse Winsløv, Viborg 1962-63; Brandbjerg Højsk. (Erik Nyholm) 1966-67; elev af Niels Guttormsen 1971-76; af Kasper Heiberg 1977-78; Kunstakad. Kbh. (billedhuggeren Ole Christensen) 1981.

Travels

Italien 1963, 1978, 1986, 1989; Sverige og Norge 1968, 1974, 1983; Vestberlin 1977; Finland 1980; Færøerne 1982-83; Tyskland 1992.

Occupations

BKF-repr. Nordjyll. 1969-70; leder af Provinsens cens. kunstudst. 1969-76; af Thistedudst. 1976-87; grundlægger af Thy Kunstsaml. 1979; af tidsskr. Det er nu det 1980-86; medl. af Stat. Kunstfond, udsmykn.udv. 1987-89; af Akad.rådet 1991-96; fmd. for Det jyske Kunstakad. 1993.

Scholarships

Aug. Schiøtt 1976; San Cataldo 1978; Letterstedt 1980; Bojesen 1982; Nordjysk Kunstnerlegat 1982; Stat. Kunstfond 1983, 1993, det 3-årige stip. 1985; Astrid Noack 1985; Jyll.postens Legat, Årets kunstner 1988; Viggo Jarl 1990; C.L. David 1990.

Exhibitions

KE 1963; Den cens. Limfjordsudst., Ålborg 1963; Købestævnet, Fr.cia 1964; KP 1968, 1976-77; Charl. Eft. 1971; De abstrakte, Nikolaj, Kbh. 1972; Charl. Forår 1974, 1976-77; Nordenfjords, Hjørring Kunstmus. 1975, 1979, 1981, 1983, 1985, 1989; Thisted-udst. 1976-87, 1989, 1991; Nutida nordjyll. konst, Karlskoga Konsthall 1976; 100 år, 10 kunstnere, Skovgaard Mus. 1977; Jylland 1980 1982 1985-86, 1988-89, 1991 (medl. fra 1985); Niels Ebbesen, myter og billeder, Randers Kunstmus. 1980; 6 figurative, Himmerlands Kunstmus. 1981; M 59 1983-88; Skulptur i Eventyrparken, Odense 1984, 1988; Det grafiske Værksted, Hjørring Kunstmus. 1986; Norths 10 års jub.udst., Fyens Kunstmus. 1987; Vrå-udst. 1988, 1989-92; 3 Veje, Brandts Klædefabrik, Odense m.fl. 1988; Kunsten 1989, Charl.borg 1989; Tendenser i da. skulptur, Århus Kunstbygn. 1989; Køge Skitsesaml. 1989; Vejle Kunstmus. 1990; Nord. kunst, Århus Festuge 1991; Da guder var guder og helte var helte, Nordjyll. Kunstmus. 1992; Parkens anatomi, Kildeparken, Ålborg 1992; Kammeraterne 1993-94; Kunstbygn. i Vrå 1993. Separatudstillinger: Viborg stiftsmus. 1964, 1990; Kunstforen. Thisted 1972; Rubin & Magnussen, Kbh. 1975, 1977; Afdækninger og Tildækninger, Gal. A-gruppen m.fl. 1979-80; Afdækninger og Tildækninger III, Gal. A-gruppen 1981; Sindbilleder, smst. 1983; Gal. Hummeluhre, Skjoldelev 1985, Århus 1989; Hjørring Kunstmus. 1985; Gal. A-gruppen, Kbh. 1985; Køge Skitsesaml. m.fl. 1987 (retrosp.); Franz Pedersens Kunsthdl., Horsens 1989; Clausens Kunsthdl., Kbh. 1990; Køge Kunstforen. 1990; Skovgaard Mus. 1992.

Artworks

Maleri: Beretning fra Thy I, II, III (1968); Stuebillede (1975). Skulptur: Havplov I (1981); Sindbillede. Mellemstykke (1983); Sindbillede. Blodblok (1983); Sindbillede. Samspilleren (1983, Vejle Kunstmus.); Sindbillede. Lovlig tæt på (1984, Randers Kunstmus.); Sindbillede. Blodblok II (1984, Hjørring Kunstmus.); Sindbillede. Efter tilbageblik (1984, Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Mus,); Sindbillede. Torso (1985, Randers Kunstmus.); frimærke for P&T (konk.proj. 1985, udg. 1986); Vækst II jord (relief, 1988, Hjørring Kunstmus.); Indsyn (1989, Hjørring Kunstmus); endv. fyldigt repr. i Køge Skitsesaml. Udsmykninger: Menneskefærd. Dobbeltportræt (1983, Viborg Stiftsmus.); Sindbillede. Fra have til have (1984, Morsø Komm.); Blomst. Blå (1988, Cathrinegården, Hjørring); Skabagtigt portræt. Vejle (1990, Vejle Komm.); Rav (1991, Viborg Amtsrådssal); Dejlig er jorden og prægtig er Guds himmel (1991, Ålborg Bispegård); For vandets visdom gav Odin sit andet øje (1992, Lindholm Høje); endv. adsk. bogill. Skriftlige arbejder: Grønt dokument, digte, 1962; Øjeblikke, digte og linoleumssnit, 1964; En fuglerede i væggen, 1987; endv. adsk. artikler til bl.a. Det er nu det, 1-3, 6-7 og til flere udst.kat.

Literature

Inf. 16.2.1979 (Hellen Lassen); Jytte Borberg i: I colpo di barbari, 2, 1985; Arne Mumgaard i: Hrymfaxe, 3, 1985, 3-9; Jyll.p. 22.10.1987 (Ib Sinding); 5.1.1988 (H.P. Jensen); Niels Guttormsen: En fuglerede i vuggen, 1987; Knud Sørensen: Årets kunstner 1987, forlaget Centrum, 1987.

Author: Anne Lie Stokbro (A.L.St.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.