Balder Knutzen

Weilbach information

Genealogy

Knutzen, Balder Richard, 1862-1937, maler. *8.4.1862 i Kbh., ?19.6.1937 smst., urne smst. (Ass.). Forældre: Fuldmægtig, krigsassessor Martin Richard K. og Thora Vilhelmine Rasmussen. ~11.11.1907 i Græse med cand.phil. Ingeborg Franciska Carlsen, *17.10.1875 i Kbh., ?30.5.1955, datter af gross. Carl Gustav Adolf C. og Anna Otalia Møller.

Biography

Balder Knutzens foretrukne motiver var landskaber fra Dyrehaven. K. var en flittig udstiller som medlem af foreningen Dyrehavens malere. Foreningen holdt udstillinger i Bindesbølls koncertsal på Klampenborg hotel. Da den blev revet ned flyttede man udstillingerne til Den frie Udstillings bygning. I sine sidste år malede K. også en del landskaber fra Jylland og Sjælland.

Education

Dimitt. C.F. Andersens sk.; Kunstakad. Kbh., alm. forb.kl, 1880-81; Kunstnernes Studiesk. (Fr. Schwartz og L. Tuxen) ca. 1881- 83.

Travels

Normandiet, Spanien.

Occupations

Scholarships

Akad. 1905; Neuhausens tillægspr. 1911.

Exhibitions

Kunstnerforen. af 18. Nov., 1882; Dec.udst., 1885-88; Charl. Forår 1886-87, 1889, 1898, 1900, 1903, 1905-22, 1925, 1927-38; Salon des Indépendants, Bruxelles 1902; KE 1904, 1907-08, 1910; Sept.udst. 1905; Dyrehavens malere 1916, 1920, 1923-27, 1929-33.

Artworks

Fra Bellahøj (1889); Ved en skovslette (udst. 1907); Septemberaften, Dyrehaven (udst. 1910); Egetræer i Dyrehaven (1911, Neuhausens Pr.); Martssol (udst. 1922); Solskin i skoven (1925); Markvej, Hvalløse (udst. 1927); Trægruppe ved Københavnsvejen (udst. 1929); Landskab, Hornsherred (udst. 1933).

Literature

Kai Flor: Dyrehaven, 1941, 180.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.