Kristian Kongstad

Weilbach information

Genealogy

Kongstad, Johan Kristian, 1867-1929, tegner, grafiker og bogtrykker. *9.4.1867 i Kbh., ?24.6.1929 i Holte, begr. i Kbh. (Petri K. Kapel, flyttet til Helsingør Kgrd. 1938). Navneskift fra Rasmussen 8.1.1901. Forældre: Bryggerknægt, senere brændevinsbrænder Hans Peter R. og Diederikke Hahnsine Vilhelmine Kongstad. ~21.3.l896 i Ordrup med Franzisca Pauline Friederike Hinné, *11.3.1873 i Moskva, ?3.5.1938 i Hell., datter af cirkusdir. Carl Magnus H. og Friederike Edvardine Nolte.

Biography

Kristian Kongstad ønskede ikke, som de fleste malere på den tid plejede, at gå fra Teknisk skole ind på Kunstakademiet, så han søgte ind på en af de frie malerskoler, som kort inden var oprettet af P.S. Krøyer, L. Tuxen og Frantz Schwartz. Om det har været i protest mod akademismen er uvist, nogen revolutionær kunstner blev han nu ikke, hans udtryk lå snarere i forlængelse af traditionen med påvirkning af sine samtidige kolleger, Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen. Som bogtrykker først i Frederiksværk, senere Fredensborg, Helsingør og Hillerød fremstillede han arbejder, som hører til blandt periodens bedste. K. interesserede sig for trykskrifter og indkøbte i udlandet skrifter, som ellers ikke blev brugt i Danmark. Specielt var han dog stærkt optaget af bogen som helhed, samspillet mellem illustrationer og typer, og det lykkedes efterhånden for ham at skabe den overensstemmelse, fordi han både kunne det typografiske og kunne udføre træsnit. Han forenede den kunstneriske sans med bogtrykkets bedste traditioner, som det ses i Blichers Trækfuglene med Johannes Larsens smukke træsnit, en bog, som Johs.V. Jensen udnævnte til et af den danske bogverdens klenodier. Den anvendte skrift, Leibniz Fraktur, står i tyngde fremragende til Larsens træsnit. I 1916 blev K. knyttet til Gyldendal som kunstnerisk konsulent og han tilrettelagde flere af forlagets fornemste udgivelser, bl.a. Omar Khajjam: Rubáiyát (Epigram-Digte, 1920) og Hans Bethges: Hafis Sange, som han illustrerede sammen med Poul Sæbye. I 1921 afhændede K. sit bogtrykkeri for at hellige sig illustrationskunsten. I sine senere år fattede han kærlighed til arkitektur, som han tegnede med stor dygtighed i flere større værker bl.a. Hugo Matthiesen: Den gamle Købstad, 1926, efterfulgt af endnu et bind som Vilh. Andersen skrev teksten til. K. tegnede bogomslag i mange år, næsten 500 for Gyldendal.

Education

Udl. malersv. (Ernst Schmiegelow, senere Møllmann & Co.) 1882-86; Frans Schwartz', senere Kristian Zahrtmanns, malersk. 1886- 88.

Travels

München 1896.

Occupations

Atelier for bogudstyr fra 1894; bogtrykker 1903- 21. Tegnelærer ved Efterslægtens Sk. 1888-95; kunstnerisk kons. ved Gyldendalske Boghdl., Nord. Forlag 1916-29.

Scholarships

Exhibitions

Høstudst., Kleis 1892; Okt.udst. (Zartmanns elever) 1893; Almänna konst- och industriutst., Sth. 1897; Charl. Forår 1900, 1912, 1914-15; Die Brücke, Dresden 1906-07; Dä. Ausst., Kgl. Kunstgewerbemus., Berlin 1910-11; KE 1912; Modern Da. Artists, Brighton 1912; Graf. Kunstner Samf. 1912; verdensudst., Paris 1925; Bygge- og Boligudst., Forum, Kbh. 1929; Kunstnerforen. af 18. nov., 1942.

Artworks

Fra marmorhaven ved Fredensborg Slot (akvarel, udst. 1900); farvetræsnit; forsatspapirer til bøger; jule- og nytårskort udført som træsnit, nogle håndkolorerede, andre trykt af ham selv i flere farver; træsnit til friser og vignetter til bøger, således Søren Kierkegaard: Aforismer, 1906; Emil Aarestrup: Ritorneller, 1907; Holger Jacobæus' Rejsebog, 1910; Poul Martin Møller: Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby Magle, 1911; tilrettelæggelse og ill. af 50 bøger, som han selv udgav, bl.a. H.C. Andersen: Tolv med posten (udst. 1914); I.P. Jacobsen: Dr. Faust (2 sider på pergament, udst. 1915); kalligrafi af grundloven (1915, Chr.borg); repr. med tegn. og grafik i Kunstindustrimus.; Kobberstiksaml.

Literature

Wald. Zachrisson: Boktryckeri-kalender 1902-03, Sth. 1902, 55-78 (selvbiografi); Bogvennen VI, 1916-17, 285-87 (fortegn. over K. tryk); C. Volmer Nordlunde i: Samme, 1929, 91-114; H. Brøchner i: Nord. boktryckarkonst XVIII, 1917, 49-55; A. Dolleris: Danm. boghandlere 1906-18, 1919, 2o6f; Otto Andersen i: Bogormen dec. 1928, 162-73; Nat.tid. 4.7.1929; Anders Uhrskov i: Fynske Sagn, 1929, 5-42; samme: K.K., 1930; Lauritz Nielsen: Den da. Bog, 194l; Eyvind Rafn i:De grafiske Fag, 1961, 266-68; Frans Lasson: Sophus Claussen og hans kreds, I-II, 1984; Cras XXXVIII, 1984, 59. Breve (Hirschsprung).

Author: Austin Grandjean (A.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.