Kristian Kongstad

Biography

Kristian Kongstad ønskede ikke, som de fleste malere på den tid plejede, at gå fra Teknisk skole ind på Kunstakademiet, så han søgte ind på en af de frie malerskoler, som kort inden var oprettet af P.S. Krøyer, L. Tuxen og Frantz Schwartz. Om det har været i protest mod akademismen er uvist, nogen revolutionær kunstner blev han nu ikke, hans udtryk lå snarere i forlængelse af traditionen med påvirkning af sine samtidige kolleger, Peter Hansen, Fritz Syberg og Johannes Larsen. Som bogtrykker først i Frederiksværk, senere Fredensborg, Helsingør og Hillerød fremstillede han arbejder, som hører til blandt periodens bedste. K. interesserede sig for trykskrifter og indkøbte i udlandet skrifter, som ellers ikke blev brugt i Danmark. Specielt var han dog stærkt optaget af bogen som helhed, samspillet mellem illustrationer og typer, og det lykkedes efterhånden for ham at skabe den overensstemmelse, fordi han både kunne det typografiske og kunne udføre træsnit. Han forenede den kunstneriske sans med bogtrykkets bedste traditioner, som det ses i Blichers Trækfuglene med Johannes Larsens smukke træsnit, en bog, som Johs.V. Jensen udnævnte til et af den danske bogverdens klenodier. Den anvendte skrift, Leibniz Fraktur, står i tyngde fremragende til Larsens træsnit. I 1916 blev K. knyttet til Gyldendal som kunstnerisk konsulent og han tilrettelagde flere af forlagets fornemste udgivelser, bl.a. Omar Khajjam: Rubáiyát (Epigram-Digte, 1920) og Hans Bethges: Hafis Sange, som han illustrerede sammen med Poul Sæbye. I 1921 afhændede K. sit bogtrykkeri for at hellige sig illustrationskunsten. I sine senere år fattede han kærlighed til arkitektur, som han tegnede med stor dygtighed i flere større værker bl.a. Hugo Matthiesen: Den gamle Købstad, 1926, efterfulgt af endnu et bind som Vilh. Andersen skrev teksten til. K. tegnede bogomslag i mange år, næsten 500 for Gyldendal.

Author: Austin Grandjean (A.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.