Eva Koppel

Biography

Eva Koppel har arbejdet tæt sammen med sin mand Nils K. gennem hele sin karriere, og deres indsats kan ikke deles. Som studerende i slutningen af 1930rne arbejdede de hos Alvar Aalto i Helsingfors. Forbindelsen til det nordiske miljø blev knyttet igen i besættelsestidens 2 sidste år, da de opholdt sig i Stockholm. Som selvstændige arkitekter byggede de først og fremmest enfamiliehuse i et knapt og sikkert formsprog og med gode og varige brugsegenskaber. Samtidig fik de adskillige placeringer i arkitektkonkurrencer. Konkurrencen om et kulturcenter i Gladsaxe (Buddinge Skole m.v.) i 1952 og Langeliniepavillonen 2 år efter betød et gennembrud mod større opgaver og en videre arkitektonisk horisont. Mens Langeliniepavillonen var og blev et unikum, blev Buddinge Skole en milepæl og inspirationskilde i det daværende store, danske skolebyggeri. Efter at N.K. i 1957 var blevet kgl. bygningsinspektør, tilfaldt der ham og E.K. meget store opgaver inden for de statslige undervisnings- og kulturinstitutioner. De mest omfattende er H.C. Ørstedsinstituttet, Panuminstituttet og Universitet på Amager for Københavns Universitet samt Danmarks tekniske Højskole, Lyngby. Planlægningen af disse store systembyggerier er præget af indsigt og nøgternhed med hensyn til teknisk rationalitet og fleksibel anvendelighed, men også af en tydelig bestræbelse på at forme den iboende gentagelse af ens elementer på en karakterfuld måde. I det arkitektoniske udtryk dyrkes oftere det rustikke og grove end det glatte og forfinede. Andre betydningsfulde opgaver har krævet en stillingtagen til det arkitektoniske møde mellem nyt og gammelt, som ikke sjældent har ført til fordomsfri løsninger, således tilbygningen til Landsarkivet og Universitetsbiblioteket, ombygningen af Statens Museum for Kunst samt den byggetekniske rekonstruktion af palmehuset i Botanisk Have. Mange af byggerierne er præget af arkitekternes interesse for at berige det arkitektoniske miljø med markante eksempler på nyere billedkunst og skulptur.

Author: Jørgen Sestoft (J.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.