Andreas Kornerup

Weilbach information

Genealogy

Kornerup, Andreas Nicolaus, 1857-1881, ingeniør, docent, maler og grønlandsforsker. *7.2.1857 i Kbh., ?3.9.1881 smst., begr. smst. (Garn.). Forældre: Litograf, portrættegner Lars Andreas (Andresen) K. og Anna Margrethe Julie Berentsen. Ugift.

Biography

Andreas Kornerup døde ganske ung af en lungesygdom, som han pådrog sig på sin sidste grønlandsekspedition. Men forinden nåede han at deltage i tre videnskabelige ekspeditioner til Grønland, hvorfra han, udpræget talentfuld, tegnede og malede akvareller af sine iagttagelser. Foruden den kunstneriske værdi, hvor især lysets behandling og farveholdningen er bemærkelsesværdig, har skitserne stor kulturhistorisk betydning med deres nøjagtige beskrivelse af de små udsteder og beboelser. På rejserne foretog han indsamlinger af planter for Botanisk Museum, og samtidig afbildede han dem minutiøst til videnskabelig brug, men følsomt farvelagt og velkomponeret i sammenstillingerne.

Education

Præliminæreksamen 1872; Polyt. Læreanst., Kbh. 1873-78; kurser på Kunstakad. Kbh. jan. kvartal 1878.

Travels

Eksp. til Qaqortoq/Julianehåb distriktet 1876; omr. mellem Nuuk og Paamiut/Fr.håb samt indlandsisen 1878; omr. mellem Sisimiut/Holsteinsborg og Aasiaat/Egedesminde 1879; Sth. 1880.

Occupations

Docent på Landbohøjsk., Kbh. 1879.

Scholarships

Udenlandsk medl. af Geologiska Fören., Sth. 1880.

Exhibitions

Udst. af akvareller og tegn. i forb. med et skand. forskermøde i Sth. 1880; Charl.borg 1882.

Artworks

Ca. 300 akvareller af landskaber, isformationer og planter; desuden byprospekter og mennesker; de fleste blev skænket til Handels- og Søfartsmus., Kronborg i 1916; desuden beskrev K. de 3 eksp. i geografiske tidsskr. og i Meddel. om Grønland.

Literature

Medd. om Grønland I, 1878; samme II, 1879; Nat.tid. 6.9.1881; Søndagsposten 18.9.1881; Ed. Erslev i: Geografisk Tidsskr., V, 1881, 157f; Thorkild Hansen (indledn.): Kornerups Grønland, 1978; Neriusaaq 2, 1992, 8 (ill.).

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.