Andreas Kornerup

Biography

Andreas Kornerup døde ganske ung af en lungesygdom, som han pådrog sig på sin sidste grønlandsekspedition. Men forinden nåede han at deltage i tre videnskabelige ekspeditioner til Grønland, hvorfra han, udpræget talentfuld, tegnede og malede akvareller af sine iagttagelser. Foruden den kunstneriske værdi, hvor især lysets behandling og farveholdningen er bemærkelsesværdig, har skitserne stor kulturhistorisk betydning med deres nøjagtige beskrivelse af de små udsteder og beboelser. På rejserne foretog han indsamlinger af planter for Botanisk Museum, og samtidig afbildede han dem minutiøst til videnskabelig brug, men følsomt farvelagt og velkomponeret i sammenstillingerne.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.