Andreas Kornerup

Artworks

Ca. 300 akvareller af landskaber, isformationer og planter; desuden byprospekter og mennesker; de fleste blev skænket til Handels- og Søfartsmus., Kronborg i 1916; desuden beskrev K. de 3 eksp. i geografiske tidsskr. og i Meddel. om Grønland.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.