Arne Haugen Sørensen

Weilbach information

Genealogy

Haugen Sørensen, Arne, *1932, maler og grafiker. *27.4.1932 i Kbh. Forældre: Maskinarb. og montør, senere fabrikant Leo Haugen S. og Dagny Amanda Mårtenson. ~1° 3.12.1959 i Kbh. med maleren Grethe Madsen ( se Sørensen, Grethe). Ægteskabet opl.1967. Samliv fra august 1967 og ~2° 23.6.1979 i Højby, Sjæll. med fotograf Dorthe Steenbuch Krabbe, *2.2.1947 i Nyk. S., datter af købmand Olaf K. og sygeplejerske Kirsten Dahl Nielsen.

Biography

Arne Haugen Sørensens kunstneriske start fandt sted i Paris i 1950erne, hvor han begyndte som grafiker. Fra de tidligste religiøse og sociale motiver bevægede han sig i slutningen af 50erne frem mod et abstraherende, ekspressivt udtryk. Tonen var dyster, præget af efterkrigstidens syn. I 1957 slog H.S. sig fast ned i Frankrig. Et længere ophold 1962-63 på bl.a. Mallorca blev forløsende for H.S.s beskæftigelse med maleriet. Væsentlig var oplevelsen af det stærke lys, farverne og tillige de visuelle indtryk af den rige, undersøiske verden, han udforskede som dykker. H.S.s første betydelige malerier er tilsyneladende abstrakte, men rummer dog en skjult verden af dyriske væsner og figurer, der i de følgende år i stigende grad trådte frem på hans lærreder. I begyndelsen af 1960erne fandt H.S. det bl.a. inspirerende at arbejde i det internationale kunstnermiljø, der udvikledes i det gamle grafiske værksted Clot et George, som Peter Bramsen havde overtaget. Her arbejdede bl.a. Asger Jorn, Echaurren Matta og Antonio Saura. H.S. stiftede endvidere gennem reproduktioner bekendtskab med værker af den afdøde maler Arshile Gorky, som han følte sig beslægtet med. Tilsvarende så han på Francis Bacon. Der var i øvrigt i disse og de følgende år et kunstnerisk slægtskab imellem ham og broderen, billedhuggeren Jørgen Haugen Sørensen. Da H.S. i 1967 flyttede tilbage til Danmark, havde han udviklet et meget personligt billedsprog, et fantaserende, figurativt maleri, der i stærke, ofte provokerende, farver giver en spiddende, ironisk skildring af menneskets dyriske drifter og tilværelsens absurditet. Billedrummet er befolket af animerede væsner og figurer, der kravler, klatrer eller svæver. Til dels inspireret af de landskabelige omgivelser i Odsherred tog H.S. i midten af 70erne fat på en ny motivverden, som kan karakteriseres med titlen Pastorale med indbyggede katastrofer. Tematisk handler mange af disse malerier om rovdyret, der i eventyrlige omgivelser forfølger eller overfalder det kvindelige offer. Billederne bevæger sig i det psykologiske, erotiske spændingsfelt, men indeholder tillige mange andre tolkningslag. På foruroligende måde søger de i et dualistisk spil at afdække beskuerens skjulte instinkter. Med anvendelsen af de nye akrylfarver har H.S. udviklet en laserende teknik, som han benytter i en perlemorsagtig, lysende kolorit, der ofte kontrasteres af sorte eller dybe farvetoner. Karakteristisk for H.S.s arbejdsform er de talrige overmalinger, der lag på lag ændrer billedets indhold. Efter H.S. i 1981 flyttede til Spanien, har hans maleri forandret sig på flere områder. Den tidligere langstrakte arbejdsproces blev i en række billeder, udstillet på Biennalen i 1986, afløst af en trang til at lade billederne stå i en primær tilstand, hvor en ekstrem enkelthed præger de stort anlagte lærreder. Blotlæggelsen af arbejdsprocessen blev en del af billedets budskab. Samtidig prægedes billederne af en større alvor, smerte og tyngde, som synes farvet af indtrykkene fra spansk kunst og natur. H.S. har, på tværs af tidens skiftende kunstretninger, fastholdt den dramatiske handling som udgangspunkt for et fabulerende, figurativt maleri af yderst personlig karakter. Uanset om H.S.s figurer forholder sig til de klassiske myter, de bibelske beretninger eller slet og ret er vokset frem på lærredet, har temaet for hans kunst fra starten grundlæggende været den eksistentielle kamp og den evige spænding mellem de modsætninger, der er forenet i den menneskelige natur. Parallelt med maleriet har H.S. bearbejdet sine motiver i mange andre teknikker. Han har således en stor grafisk produktion, har malet akvarel, arbejdet med mosaik, glas, keramik, porcelæn og fresko.

Education

Autodidakt, bortset fra kortvarige studier i radering hos Stanley William Hayter og Johnny Friedländer og i litografi på École des Beaux- Arts, Paris 1951.

Travels

Paris 1950-51, kortere oph. de følgende år; fast oph. i Frankrig, fortrinsvis Paris, 1957-67, afbrudt af 2 års oph. på Ibiza og Mallorca 1962-63; bosat i Odsherred 1967-81; i Rom 1972-73; Italien og Grækenland 1975; Ravenna 1981; bosat i Andalusien, Spanien siden 1981.

Occupations

Censor for KE 1969.

Scholarships

Villiam H. Michaelsen 1958; Det franske statsstip. 1959; Even Nielsen 1960; pris på VI Mostra Internaz. di Bianco e Nero, Lugano 1960; Stat. Kunstfonds 3-årige stip. 1965, engangsydelse 1969-71, 1974-75, livsvar. ydelse 1980; pris på V Bien. de Jeunesse, Paris 1967; Aug. Schiøtt 1971; Dronn. Ingrids romerske Fond 1972; Oluf Hartmann 1975; Ny Carlsbergfondets Romerstip. 1975; Eckersberg Med. 1975; Premio Europeo Umberto Biancamano 1977; Thorvaldsens Med. 1984.

Exhibitions

KE 1953; Charl. Eft. 1956-57; Le 9e Salon de la Jeune Peinture, Paris 1958, 1967; Sommerudst. 1961; Å-udst. 1961, 1968, 1974, 1978-79; Decembristerne 1966, 1970-73; Gruppe Passepartout 1968; Grønningen 1967-69, 1978- 79, 1987-88, 1990-93; Situationist Times, Paris 1968; Art danois contemporain, Pal. des Beaux-Arts de Bruxelles 1968; Den blå citron 1970, 1974-75, 1978; Salon des réalités nouvelles, Paris 1971-73; Nogle da. kunstnere efter 1945, Kunstforen., Kbh. 1976; 4 Artisti Danesi, Pal. Reale, Milano 1977; Atelier Clot, Bramsen et George, Kunstforen., Kbh. m.fl. 1979; Da. Grafikere 1980, 1984; Nat af bly og aske, Charl.borg 1984; FIAC, Paris 1984, 1988; De Danske, Liljevalchs, Sth. 1984-85; Ny da. glaskunst, Centre Internat. de Vitrail, Chartres og Kbh. 1988; endv. repr. på talrige dansk og internat. arrangerede udst. i udlandet. Separatudstillinger: Athenæum, Kbh. 1955; Gal. Gl. Strand, Kbh. 1955, 1959, 1961, 1963; Gal. Eduard Loeb, Paris 1965; Det da. Hus, Paris 1971; Kunstforen., Kbh. 1975 (s.m. Jørgen Haugen Sørensen); Gal. Jensen, Kbh. 1976; Gal. Torso, Odense 1977, 1980, 1985-86, 1992; Gal. Nouvelle, Horsens 1978, 1980, 1984; Dyr og Damer, Glyptoteket m.fl. 1981; Århus Kunstforen. 1981; Gal. Asbæk, Kbh. 1983, 1985-86, 1992; Esbjerg Kunstpav. 1985; bien., Venezia 1986; Kobberstiksaml. 1986 (retrosp.); Charl.borg 1987 (retrosp.); Mus. des bellas Artes, Cordoba 1988; Casa del Consulado del Mar, Malaga 1990; Casa de la Cultura, Palma del Rio 1991; Køge Skitsesaml. m.fl. 1991; Pakhuset, Nyk. S. 1993; Hjørring Kunstmus. 1993.

Artworks

Gøgleren (ca. 1951); Komposition (1962, Aarhus Kunstmus.); Bag hver dør en sommerfugl (1962-63, Vejle Kunstmus.); Dagligt liv i Norden (1967, Århus Kunstakad.); Familien i Kisserup (1971, Fyns Kunstmus.); Situation opløst i sine bestanddele (1972, Randers Kunstmus.); Trefløjet stamtavle (1972-73, Nordjyll. Kunstmus.); Pastorale med indbyggede katastrofer (1975, Aarhus Kunstmus.); Efterår i Madrid (1975, Stat. Mus. for Kunst); Ikaros opgang og nedtur (1976, Vestsjæll. Kunstmus.); Frokost i det grønne (mosaik, 1979, Glyptoteket); Den kloge og den mindre kloge (1976, Stat. Mus. for Kunst); Dyr og dame i stynet skov (1980); Kentaur (1984); Figurer i bevægelse (1986); Korsfæstelsen (1987); Kentaur med amazoner (1987); Leda med svanen (1991, Køge Skitsesaml.); Fugl og stribet kat (1991, Stat. Mus. for Kunst); Vandringsmanden med barndomsminder (1992, Stat. Kunstfond). Udsmykninger: Købmandssk., Kbh. (mal., 1972-74); Odense Univ. (mosaikskulptur, 1977-81); Kbh. Univ., Amager (glasmosaik, 1980); Immanuelsk., Kolding (samme, 1983); Vanløse K. (samme, 1988); Indenrigsgården, Kastrup Lufthavn (mal., 1989); Folketeatret, Kbh. (loftmal. og fresko, 1991); Dalbyneder K., Mariager (altertavle, 1993). Grafik: Første grafiske arbejder 1951; træsnit i Erik Haugaard: Spanske Digte, 1957; i samme: 25 Poems, 1957; Dyr og Damer, 1979 (6 farvetræsnit); Zoom, 1985 (5 farvetræsnit); litografier i F. García Lorca: Klagesang over Ignacio Sánchez Mejías, 1987; Toros, 1992 (sukkerakvatinter). Skriftlige arbejder: Kommentar til min grafik, Hvedekorn, 5, 1959, 162-68; Inde i hovedet, Anders Nyborg privattryk 1988; A.H.S., Pakhuset, Nyk. S. 1993.

Literature

Preben Hygum Jacobsen i: A.H.S., Det da. Hus, Paris 1971; H.E. Nørregård-Nielsen: A.H.S., 1976; Per Højholt i: Praksis, 5, 1983, 33-48; H.E. Nørregård-Nielsen, Lise Funder og A.H.S.: Dyr og Damer, Ny Carlsberg Glyptotek 1981; André Wang Hansen i: Kritik 68, 1984, 104-28; H.E. Nørregård-Nielsen: A.H.S. Pittura, bien., Venezia 1986 (m. eng. tekst); H.E. Nørregård-Nielsen (red.): A.H.S., Charl.borg. 1987 (med oeuvrefort.); Niels Egebak i: Visse Øjeblikke, 1988, 32-58; Marianne Saabye: A.H.S., Da. Nutidskunst 2, 1989; Lisbeth Mogensen i: Kunstværkets krav, 1990, 303-11; Marianne Saabye: Ledas forvandling, 1991 (med bibliogr., eng. og spansk udg.); A.H.S., Marianne Saabye, P. Svejgaard Pedersen: Vejen til Dalbyneder Kirke, Hjørring Kunstmus. 1993; P. Svejgaard Pedersen: Sporet genåbnet, A.H.S.s fløjaltertavle i Dalbyneder Kirke og tidligere religiøse arbejder, 1993. Inde i hovedet, interv. med Jørn Anker, DR 28.11.1988; Huller i muren, interv. med Per Krabbe, DR 24.9.1993.

Author: forfatternavn ukendt (Ma.S.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.