Eske Kristensen

Occupations

Kompagniskab med Kay Fisker og C.F. Møller 1938-40; egen tegnestue i Gent. og Kbh. 1932-76; fortsat i Gent. Ass. hos Kay Fisker 1933; lærer ved Kunstakad. Kbh. 1935-55; kunstnerisk konsulent for Carlsberg Bryggerierne A/S 1959; kgl. bygn.insp. 1961; næstfmd. i DAL 1952-58; fmd. for Det da. moduludv. 1953; medl. af samt fmd. for Da. Standardiseringsråd Fagråd for Byggeri 1961-76; fmd. for Nord. Modulkomité 1963; fmd. for Nord. Byggedag 1961-78; medl. af adsk. af statens råd og kommissioner.

Author: Kirsten Rykind-Eriksen (K.R.-E.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.