Cæsar Kunwald

Biography

Cæsar Kunwald arbejdede indtil 30års alderen som ingeniør i Budapest og uddannede sig derefter som maler. Gennem sin norske lærer i Weimar, Frithjof Smith, fik han interesse for Skandinavien og var 1907 første gang i Danmark for at male et portræt på bestilling. Hos Otto Benzon, hvis spisestueudsmykning han bidrog til (nu på Københavns Bymuseum), lærte han flere skagensmalere at kende, og traf desuden yngre kunstnere som Ludvig Find og Herman Vedel. K. boede fast i Budapest, hvor han deltog i byens kunstliv, men kom jævnligt i Danmark, hvor han i 1934 giftede sig og tog mere permanent ophold. Om sommeren levede han i Tibirke, hvor han bl.a. omgikkes Kr. Møhl, Herman Vedel og Jul. Paulsen og nød at male ude i naturen. K. var desuden interesseret i at forske i materialerne, såvel farve og bindemidler som fotografi. I 1942 udstillede han en række malerier, akvareller og tegninger, der omfattede en lang række vellignende og fint afbalancerede portrætter af danske. Desuden figurstudier og landskabsbilleder fra Ramløse-Sand og Arresø. Hans tegninger, hvoraf flere havde motiver fra Ungarn og fra en rejse til Sydholland, er udført i en fast, sikker og livfuld streg.

Author: Elisabeth Fabritius (E.F.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.