Helge Kühn-Nielsen

Biography

Helge Kühn-Nielsens daglige, enspaltede vejrtegninger i Land og Folk (en parallel til Axel Nygaards vejrtegninger i Politiken) viste natursans og blik for hverdagens hændelser, som han gengav i en enkel og udtryksfuld streg. En anden side i K.-N.s talent er en fabulerende fantasi og interesse for eksotiske motiver, forenet med stor omhu for detaljer, udmøntet blandt andet i tegneserien om Skælmen fra Bukhara, en centralasiatisk parallel til Robin Hood og Gøngehøvdingen. Som tegneserietegner viste K.-N. straks en udpræget evne til at lade de enkelte tegninger indgå i en klar, handlingsmættet komposition. K.-N., der indtil 1956 var medlem af DKP, ønskede med sine tegneserier at højne genrens kunstneriske niveau samt at gøre tegneserien til et våben i kampen for social retfærdighed i udtrykkelig opposition til de amerikanske serier som Fantomet, Skipper Skræk og andre, der i 1950erne invaderede det danske marked. Blandt K.-N.s illustrationer skal fremhæves hans tegninger fra Italien, som han føler sig knyttet til. K.-N. debuterede 1945 som maler og har siden udviklet en nonfigurativ udtryksform, men det er først og fremmest som tegner, han har gjort sig gældende.

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.