Ove Køser

Weilbach information

Genealogy

Køser, Carl Ove, *1918, maler. *26.3.1918 i Juelsminde. Navneskift fra Nielsen 26.1.1927. Forældre: Ark. Niels Johan N. og Jenny Agnete Rasmussen. ~20.6.1942 i Fr.sund med håndarbejdslærer Betty Louise Foss Rosenstand, *22.7.1919 i Grayling, Michigan, USA, datter af ing., bilforhdl. Johannes Bent R. og Elly Rosenstand.

Biography

Ove Køser malede som helt ung i Middelfart og omegn. Efter i 1937 at være kommet til København, vakte bl.a. Edvard Weie, Harald Giersing og Karl Isaksons værker hans interesse for impressionismen, som siden blev studeret i Paris og Provence. Han har dels udført portrætter i en forenklet, let kubistisk stil, dels landskaber, siden 1960erne ofte på Bornholm og Christiansø. Navnlig vinterlandskaberne hævder sig ved deres fine kolorit. Paletten er stilfærdig, præget af fjord og himmels blå og grå toner. Trods den sædvanligvis naturalistiske stil har K. i udsmykningsopgaven på Falkenborghus arbejdet helt abstrakt. Han har malet en del i Frankrig og i Italien, hvor han i 1978 i oktober og november var bosat i Skandinavisk Forening i Rom. Året efter ledede han foreningen i sommermånederne.

Education

Privatelev hos Johan Sejg 1936-39; Fr.berg Tekn. Sk. (Henry Luckow Nielsen) 1939-40; Kunstakad. Kbh. (Sigurd Wandel) 1941- 43.

Travels

Paris, Provence, Holland 1970-71; Italien 1978-79; Oslo 1990.

Occupations

Lærer ved aftenskoler i Fr.sund og Over Dråby 1943-57; private elever 1943-60; lærer på Fr.sund priv. Realsk. 1946-57.

Scholarships

Carlsons legat 1954.

Exhibitions

KE 1946; Charl. Forår 1949-60; Fr.sund Kunstforen. fra 1945; Rådhuset, Kbh. 1956; Humlum gl. sk. 1963; Amnesty internat., Nikolaj, 1976-81; Willumsens Mus., Fr.sund 1977; Amtsgården, Kgs. Vænge, Hillerød 1980; Helligåndshuset, Kbh. 1988-92. Separatudstillinger: Bibliotekssalonen, Fr.sund, 1943- 80; Bachs Kunsthdl., Kbh. 1960-61, 1970; Gal. Admiralg. 20, Kbh. 1963; Gal. Brokilde, Roskilde 1970 (s.m. Robert Hay); Ølstykke Bibl. 1975; Fr.berg Rådhus Kunstforen. 1978; Det da. Inst., Rom 1979; Hovedbibl., Helsingør 1980; Tekn. forvaltning, Fr.sund 1982; 50 års jub.udst., Fr.sund 1984; Langes Magasin, Fr.sund 1987; Säffle Sygehus, Sverige 1991; Sjælsøsk., Birkerød, 1992. Værker: Vesterstrand (1943); Tre børn (1952); Betty (1954); 12 malerier med motiv fra Ballerup (1965-66, Ballerup Rådhus); 10 malerier (ca. 1970-75, Centralsygehuset, Hillerød); Nordskoven ved Roskilde fjord (1977, Kumla kommunalråd, Sverige); 10 malerier med motiv fra Fr.sund (1982, Tekn. forvaltning, Islebjerggård); Troldehøj (1991, Jægersprislejrens befalingsmandsmesse); Tyskerbugten (1991, smst.); portræt af borgm. Jørgen Christiansen (1992, Fr.sund Rådhus). Udsmykninger: Uden titel (fresco 1954, Herfølge Centralsk., hallen); uden titel (fresco 1954, Ejby-Nr. Dalby Centralsk., aulaen); tolv felter (1954, restaur. 1992, Falkenborghus, Fr.sund, hovedindgangen); uden titel (fresco 1955, Hedehusene kommunesk.).

Artworks

Literature

Nat.tid. 16.10.1955; Dagens Nyheder 3.4.1960; Berl. Tid. 7.3.1961.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.