Ove Køser

Biography

Ove Køser malede som helt ung i Middelfart og omegn. Efter i 1937 at være kommet til København, vakte bl.a. Edvard Weie, Harald Giersing og Karl Isaksons værker hans interesse for impressionismen, som siden blev studeret i Paris og Provence. Han har dels udført portrætter i en forenklet, let kubistisk stil, dels landskaber, siden 1960erne ofte på Bornholm og Christiansø. Navnlig vinterlandskaberne hævder sig ved deres fine kolorit. Paletten er stilfærdig, præget af fjord og himmels blå og grå toner. Trods den sædvanligvis naturalistiske stil har K. i udsmykningsopgaven på Falkenborghus arbejdet helt abstrakt. Han har malet en del i Frankrig og i Italien, hvor han i 1978 i oktober og november var bosat i Skandinavisk Forening i Rom. Året efter ledede han foreningen i sommermånederne.

Author: Ulla Grut (U.G.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.