Klaus Albrectsen

Weilbach information

Genealogy

Albrectsen, Klaus, *1932, tegner. *11.5. 1932 i Kbh. Forældre: Maleren Svend A. og maleren Marie-Louise Louis- Jensen. ~30.12.1965 med fotograf Lizzie Randi Hansen, *23.3.1925 i Kbh., datter af restauratør Erhard H. og kontorass. Margueritha Aarkrogh.

Biography

Klaus Albrectsen var i årene 1951-57 ansat på en emballagetegnestue og derefter 1957-58 på et reklamebureau i Oslo. Han debuterede i Politikens radiomagasin Lyt 1955 og blev snart en meget benyttet tegner. Oprindelig kraftigt påvirket af Arne Ungermann og Herluf Bidstrup fandt A. ret hurtigt sin form: tydelige, ofte voldsomme billedflader med stærke skraveringer. En lidt rå, letgenkendelig tegnemåde, der egner sig eminent til avisgengivelse. Sødladenhed og sentimentalitet ligger A. fjernt, derimod ikke utilsløret erotik, som det bl.a. ses i illustrationerne til Vellystige Viser, 1986. Gennem årene er stilen langsomt blevet mere behersket. A.s tegninger har fra begyndelsen båret præg af hans sociale retfærdighedsfølelse, der har ført til et vedvarende engagement på venstrefløjen. Hertil føjede sig efterhånden en interesse for energi- og miljøspørgsmål. I 1960erne vendte A. sig i sine tegninger i BT stadig stærkere mod USAs engagement i Vietnam- krigen. Da BT flere gange afslog at trykke A.s Vietnam-tegninger, gik han over til Ekstra Bladet. I 1972 vakte en tegning, forestillende formanden for Aktive Lyttere og Seere Erhard Jakobsen i Hitler-lignende positur, furore, og på foranledning af politikeren Arne Melchior nedlagde Rigsadvokaten fogedforbud mod, at tegningen udbredtes via tv. Danmarks indtræden i EF var en skuffelse for A., der flyttede til Sverige, hvor han boede en årrække og hovedsagelig arbejdede for svenske aviser. Heller ikke dette samarbejde forløb problemfrit, således ophørte en flerårig ansættelse på Expressen i 1976, fordi bladet nægtede at trykke A.s tegninger om den svenske valgkamp. Disse blev senere trykt andetsted. A. var i nogle år udøvende jazz-musiker (tromme og klarinet) ligesom han skrev jazz-anmeldelser i BT, siden i Ekstra Bladet. I A.s tegnekunst har interessen for jazz sat sig spor i en række portrætter af hovedsagelig amerikanske jazz-musikere.

Education

Realeksamen 1948; Teknisk Sk. (Bizzie Høyer) 1948-49; Kunsthåndv.sk. 1949-51.

Travels

Frankrig 1951; N.Y. 1961; London 1963; USSR 1971; USA 1971; delvis bosiddende i Sth. 1973-90.

Occupations

BT 1961-67; Ekstrabl. 1967-72, 1991; Inf. 1972-73; Expressen, Sth. 1970-76; Arbetaren, Sth. 1977-83; Socialistisk Dagbl. 1978-83; Demokraten Weekend 1982-84; Stockholms Tidn. 1981-84; LO-tid., Sth. 1982- 90.

Scholarships

Storm P. 1964; Gert Munch 1968; LOs Kulturpr. 1981; Svensk LOs Kulturpr. 1984.

Exhibitions

Grønningen 1971; Satire i fredens tjeneste, Moskva 1973 (æresdiplom og med.); BT-klubbens salgsudst., Grafisk Forb.hus, Kbh. 1977. Separatudstillinger: Jazz-portrætter, Musikbibl., Odense 1979; K.A. 25 år på spidsen, Gal. Unicorn, Kbh. 1981; Krig og Fred, Ribe Kunstmus. 1985 (s.m. Erik Hagens, Palle Nielsen og Jørgen Schytte); Murmansk 1988 (s.m. Christer Themptander og Lars Hillersberg); Borups Højsk. 1991; Lyngby Kunstforen. 1992 (s.m. Poul Holck, Fl. Nyborg, Gerda Nystad); Jazz-portrætter, Gladsaxe Musikbibl. 1993; Det kgl. Bibl. 1993.

Artworks

Fortrinsvis satiriske tegn., desuden reportagetegn., enspaltere og jazz-tegn. i Pol. 1955-61, senere i ovennævnte blade; desuden bidrag til tidsskr., fagblade og årbøger: Børn & Unge; HK-bladet; Naturlig Energi; Stof og Saks fra 1984; Svikmøllen 1967-68; Sylten 1984; Fredag; årssaml. af A.s tegn. er udg. som tillæg til Ekstrabl. 1968-71, 1984-86; til Inf. 1972; til Socialistisk Dagbl. 1982; til Demokraten Weekend 1983; tegn. i anledn. af det svenske valg 1982 udsendt som særtryk af Stockholms Tidn. 29.9.1982. Illustrerede bøger: Annemette og dyrene inde i Zoo, 1969; Annemette og dyrene ude på landet, 1969; Skovtrolden Arnvid, 1974. Illustrationer: Til en række børne- og skolebøger, bl.a. Jens Peder Larsen: Den er dupra! 1984, og Den er stadig dupra! 1985; 4 bøger af Bodil Randers, 1984-90; en række af Bjarne B. Reuters bøger og 8 bind i Jørn E. Albert m.fl.: Der er Forskel, 1979-81; endvidere flere bøger om miljøspørgsmål, bl.a. Forstå det ... nu! Miljøforståelsen i Danmark, 1975; Niels Munk Plum: Økologisk håndbog, 1977, 2. udg. 1984 og Danske vindkraftværkers håndbog, 1982; Bertil Järnström: Ballads Blues and Broadsides, 1972; Gasolin sangbog nr. 5, 1977; Mogens Wenzel Andreasen (red.): Vellystige Viser, 1986; samme: Drikkeviser, 1987; for DR TV har A. tegnet og skrevet til nytårsprogrammet Spiddet 1973-77; for 10 lokal-tv stationer fra tegn. og tekst til det ugentlige program Arbejdsmarkedsmagasinet 7,5 fra 1992. Plakater: Talrige plakater med politisk og humanitært indhold fra midten af 1960erne. Plade- og kasetteomslag: Pladeomslag for Nord. Polyphon 1955-62; kasetteomslag til Ove Sprogøes indlæsn. af Martin Andersen Nexø: Pelle Erobreren (1988-90).

Literature

K.A. i: 25 år på spidsen, 1981; Plakatbogen, 10 års politiske plakater fra Danm., 1978; Inf. 3.4.1973; 20.-21.5.1978; Aktuelt 10.10.1976; Arbetaren 11.-17.7.1980; Ekstrabl. 8.11.1980; Jyll.p. 16.5.1982; Notat 14.12.1984; Tæring eller Næring, 1987. Kanal 2-program om A. 1988; DR TV-program om A. 1991.

Author: Thorkild Kjærgaard (T.K.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.