Just Andersen

Biography

Just Andersen kom tidligt i forbindelse med Mogens Ballin og sammen med sin hustru Alba, der var uddannet ciselør hos Ballin, begyndte han en omfattende produktion i metal. Tidligt leverede han tegninger til sølvsmedene A. Michelsen og P. Hertz. A. tegnede livet igennem korpusarbejder i sølv samt smykker i guld og sølv, men hans egentlige betydning ligger inden for de uædle metaller, hvis niveau han højnede, og hvor han skabte et utal af brugs- og pynteting, der næsten blev folkeeje. Han blev eksponent for en demokratisk kunstbevægelse, karakteristisk for funktionalismen, men med rødder tilbage i forrige århundredes kunstindustrielle bevægelse. Allerede omkring 1918 var A. begyndt at arbejde i tin, der sammen med bronzen og det af ham opfundne disko-metal blev de karakteristiske materialer for virksomheden, der videreførtes af Alba efter A.s død. Hans former rensedes for overflødig pynt, og det enkle og stramme blev hans stil. Han er en fin repræsentant for den moderne danske nyklassicisme. Men A. fandt, som tilfældet var det inden for samtidens danske keramik, også inspiration i arkaiske og oldnordiske former. Endvidere finder vi også hos A. den fornyelse af skulpturen eller kleinplastiken, som fandt sted inden for den keramiske kunst. Småfigurer og fint modellerede figurgrupper på låget af vaser, støbt i cire perdue, karakteriserer A.s oeuvre. A.s former i tin efterlignedes af andre, især fik hans kontakter med Guldsmeds Aktiebolaget i Stockholm (1927) betydning for modeller til svensk plet. A. havde butik på Amagertorv i Kbh. Han solgte endvidere til Sverige, og havde egne butikker i Berlin, Bruxelles, London, Los Angeles og New York.

Author: Mirjam Gelfer-Jørgensen (M.G.-J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.