Knud Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Knud, *1945, maler og grafiker. *3.5.1945 i Nørresundby. Forældre: Købmand Henry Georg A. og Terna Skaarup. ~23.6.1984 på Fr.berg med socialrådgiver Anne Jonna Espe Nielsen, *3.3.1951 i Kbh., datter af kunsthandler Hans Kristian N. og Didi Jonna Espe.

Biography

Knud Andersen er vokset op i Nordjylland og begyndte som helt ung at lære sig de grafiske teknikker. Som 21-årig debuterede han som grafiker på Påskeudstillingen i Århus. Grafikken forblev hans væsentligste udtryksmiddel, selv om han fra 1968 også begyndte at arbejde med maleriet. I 1970 blev han ansat som lærer på Kunsthøjskolen i Holbæk, og samme år var han medstifter af gruppen Trykkerbanden, i hvis udstillingsaktivitet i ind- og udland han deltog indtil 1983. Året forinden var han blevet kursusleder på Danmarks Lærerhøjskole og ophørte snart med at udstille for i 1985 at melde sig ud af Trykkerbanden. I de tidlige linoleumstryk kredsede A. om barnets verden med svævende drager eller ophobninger af legetøj. Bag sorgløsheden anedes en latent uro, til tider en næsten eksplosiv opløsning. Fra omkring 1970 koncentrerede han sig i stigende grad om den serigrafiske teknik. I serien Stendysse (1973) undersøgte han således serigrafiens evne til at eftergøre andre teknikker, her visualiseret over et enkelt motiv. Formelle, billedskabende undersøgelser erstattede nu det fortællende element. I 1980erne begyndte A. at arbejde med et abstrakt ekspressionistisk sprog.

Education

Autodidakt.

Travels

Årlige rejser til Paris eller Berlin 1965- 85.

Occupations

Lærer på Kunsthøjsk., Holbæk 1970-75; kursusleder, Danm. Lærerhøjsk. fra 1982; i censurkom. for KP 1972-73.

Scholarships

Carlsons Pr. 1970; J.R. Lund 1973.

Exhibitions

KP 1966-70; KE 1966, 1968-69; Charl. Forår 1967-68, 1970; Charl. Eft. 1968-69, 1971; Ung Grafik, Nikolaj, Kbh. 1968; Sæhrimner 1972; Trykkerbanden 1972-73, 1976-77, 1980-83; Å-udst. 1973, 1976. Separatudstillinger: Gal. Allen, Kbh. 1964; Gal. Nyboder, Kbh. 1966 (s.m. Bjørn Bursel, Hans Henrik Lerfeldt, Johnny Scavenius); Grafisk Gal., Århus 1967; Hillerød Bibl. 1967.

Artworks

Bombardement (linoleumstryk 1967, Kobberstiksaml.); Anonym mand i grønt græs (olie 1968, Danm. Bibl.sk.); En dejlig dag I-IV (linoleumstryk 1968, Kastrupgaardsaml.); Stendysse (serigrafi 1973, smst.); desuden repr. i Vejle Kunstmus. og Nordjyll. Kunstmus.

Literature

Jes Petersen i: K.A., Hillerød Bibl. 1967; Jørgen Brynjolf i: Kunst 5, 1969, 116-117.

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.