Søren Andersen

Weilbach information

Genealogy

Andersen, Søren, *1926, maler. *2.7.1926 i Randers. Forældre: Handelsrejsende Carl Frederik A. og Gudrun Jensine Kristensen. ~17.4.1948 i Horsens med Ruth Steinicke Lønbæk, *14.4.1930 i Haldrup, datter af vognmand Søren L. og Agnete Steinicke.

Biography

Søren Andersens tidlige billeder var helt abstrakte, men omkring 1970 fik den naturalistiske indfaldsvinkel overtaget. I malerierne fra 1970erne af islandske landskaber anvendte A. oftest grå farvenuancer med islæt af stærkere nuancer, oftest rød og orange. Farveholdningen blev senere lysere og mere lyrisk, og motiverne blev ofte hentet langs den jyske vestkyst. Klitlandskaber med fiskerhuse, jagthytter og hønsehuse i Lønstrup, Tipperne, Bork og Torsminde er blevet afbildet under skiftende lysforhold og vejrlig. A. giver ikke en præcis skildring af det sete, men komponerer frit med elementerne, så naturoplevelserne får en stram og enkel form. A. har arbejdet med oliemaleri, oliekridt, tegning og grafik. Han anvender ofte sine oliekridttegninger som forlæg for malerierne.

Education

Sølvsmed; som maler autodidakt.

Travels

Norge, Island, Færøerne, Grønland, Kreta.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

KP 1953, 1956-60, 1962-63; KE 1953-54, 1957-58, 1961; Charl. Forår 1976, 1979-81, 1983; Spiren 1964-65, 1967-73 (medl. fra 1969); Apriludst. 1979- 84. Separatudstillinger: Horsens Mus. 1962 (s.m. Albert Bertelsen); Gal. Nouvelle, Horsens 1981; Frants Pedersens Kunsthdl., Horsens 1988; Gal. Langhoff, Kolding 1990; Gal. Sonne, Holstebro 1991.

Artworks

Huse og træer (1958, Ribe Amtskomm.); Huse, Bækkelund (1961, Ceres A/S, Århus); Grå hattedag (1977, Vejle Amtskomm.); Bygd, aften (1980, smst.); Bygd, ved grønt fjeld (1980, smst.); Gård ved fjeld (1980, smst.); Bygd ved fjeld, Færøerne (1983, Århus Amtskomm.); Bygd ved mørkt fjeld (1983, Gigtplejehjemmet, Haderslev); Bygd ved vinterfjeld, Færøerne (1983, Horsens Sygehus); Huse, Lønstrup (1985, Horsens Handelssk.); Huse og både, Lønstrup (1985, Horsens Sygehus); Huse ved havet, Lønstrup (1985, smst.); Bygevejr, Lønstrup (1985, smst.); Grå dag, Lønstrup (1985, smst.); Vinterfjeld, Færøerne (1985, Horsens Rådhus); Rødt tag ved havet (1985, smst.); Blåt tag ved havet (1985, smst.); Landskab (1985, smst.); Landskab, Nedertorp (1987, Ribe Amtskomm.); Skure og sol, Tipperne (1990, Ingeniørhøjsk., Horsens); oliekridttegn. på Vejle Kunstmus.

Literature

Jyll.p. 2.10.1990; Pier Maria Andersen i: Kunstavisen 2, 1991.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.