Søren Andersen

Biography

Søren Andersens tidlige billeder var helt abstrakte, men omkring 1970 fik den naturalistiske indfaldsvinkel overtaget. I malerierne fra 1970erne af islandske landskaber anvendte A. oftest grå farvenuancer med islæt af stærkere nuancer, oftest rød og orange. Farveholdningen blev senere lysere og mere lyrisk, og motiverne blev ofte hentet langs den jyske vestkyst. Klitlandskaber med fiskerhuse, jagthytter og hønsehuse i Lønstrup, Tipperne, Bork og Torsminde er blevet afbildet under skiftende lysforhold og vejrlig. A. giver ikke en præcis skildring af det sete, men komponerer frit med elementerne, så naturoplevelserne får en stram og enkel form. A. har arbejdet med oliemaleri, oliekridt, tegning og grafik. Han anvender ofte sine oliekridttegninger som forlæg for malerierne.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.