Søren Andersen

Artworks

Huse og træer (1958, Ribe Amtskomm.); Huse, Bækkelund (1961, Ceres A/S, Århus); Grå hattedag (1977, Vejle Amtskomm.); Bygd, aften (1980, smst.); Bygd, ved grønt fjeld (1980, smst.); Gård ved fjeld (1980, smst.); Bygd ved fjeld, Færøerne (1983, Århus Amtskomm.); Bygd ved mørkt fjeld (1983, Gigtplejehjemmet, Haderslev); Bygd ved vinterfjeld, Færøerne (1983, Horsens Sygehus); Huse, Lønstrup (1985, Horsens Handelssk.); Huse og både, Lønstrup (1985, Horsens Sygehus); Huse ved havet, Lønstrup (1985, smst.); Bygevejr, Lønstrup (1985, smst.); Grå dag, Lønstrup (1985, smst.); Vinterfjeld, Færøerne (1985, Horsens Rådhus); Rødt tag ved havet (1985, smst.); Blåt tag ved havet (1985, smst.); Landskab (1985, smst.); Landskab, Nedertorp (1987, Ribe Amtskomm.); Skure og sol, Tipperne (1990, Ingeniørhøjsk., Horsens); oliekridttegn. på Vejle Kunstmus.

Author: Nina Damsgaard (N.D.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.