Kaarale Andreassen

Weilbach information

Genealogy

Andreassen, Kaarale (Kâvkajik (Sugdluitsoq), døbt Kaarale, Karl 16.4.1899), 1890-1934, maler, tegner og overkateket. *15.5.1890 i Ammassalik, Grønland, ?26.2.1934 i Kbh, begr. i Ammassalik. Forældre: Fanger og åndemaner Mitsivarniannga (sugeren), døbt Andreas i 1902, og Pisêrajik (den lille snespurv), døbt Elisa 1899. ~formentlig 1915 med Johanne A, *22.5.1898 i Ammassalik, ?4.5. 1973 smst., datter af fangeren Kalía, døbt Gert, og Kila.

Biography

Kaarale Andreassen var ud af en slægt af åndemanere, og han voksede op under indtryk af slægtens sagn og traditioner. K. viste anlæg for tegning og blev som barn undervist af Henrik Lund, senere præst og maler, og af billedhuggeren Ellen Locher Thalbitzer fra 1905. Han blev sammen med vennen Peter Rosing hjælper for William Thalbitzer ved dennes indsamling og nedskrivning af grønlandske sagn og skikke. Der var bestræbelser i gang for at få den begavede dreng sendt til Kunstakademiet i København, men det blev ikke til noget. K.s tegninger var i begyndelsen i lille format i en enkel, men udtryksfuld stil, hvor der nøje redegjordes for de mindste detaljer. Allerede fra 1906 tegnede han formentlig vellignende og følsomt opfattede portrætter. Et par pendantportrætter fra ca. 1917 af Erik Aalik og hans kone, begge fra Ammassalik er detaljerede personskildringer på en baggrund markeret af skråstreger. De er profilportrætter ligesom de tidlige fra 1906, men der er sket en tydelig udvikling, f.eks. modellerer skygger ansigterne, og hårbehandlingen er mere detaljeret og levende. A. grundlagde som kateket Kuumiut, hvor han byggede et dansk træhus til sig selv, og selv tegnede og snedkererede indboet. I A.s senere tegninger er der intet skel mellem, hvad han ser i naturen, og hvad han ser i fantasien. Tegningerne viser en sagnverden, der for A. har været helt realistisk, en del af hans hverdag. F.eks. er der en tegning af en troldbjørn, der har væltet en ung åndemaner om på et isfjeld (publiceret i Troldbjørnen). Den kæmpestore isbjørn med opspilet gab er naturalistisk gengivet, men bag den er vist et isfjeld som et åbent gab med istakker som spidse tænder. På en tegning, dateret 1933, af den forfølgende bjørn ses nederst med svag streg skitseret isfjeldet og rækken af istapper, der lader ane den grumme slutning på historien. Efter 1922 blev K. i sine oliemalerier og akvareller inspireret af ungdomsvennen, præsten og maleren Peter Rosing. Fra slutningen af tyverne tegnede A. foruden med blyant også med blæk og tusch.

Education

Seminariet i Godthåb 1910-14.

Travels

I Lynge, Danm. hos Knud Rasmussens forældre en måned 1914; i Danm. fra efteråret 1933 til sin død.

Occupations

Kateket, senere overkateket i Kuummiut; kons. ved opt. af filmen Pâlos brudefærd, 1933.

Scholarships

Exhibitions

Paris 1907; Koloniudst., Rom m.fl. 1931; Grønlandsk kunst fra Aron til idag, Louisiana 1969; Grønlandsk kunst, natur og magi, Aarhus Kunstmus. 1987.

Artworks

Slædekører med hunde (tegn. 1905, Det kgl. Bibl.); profilportræt af en ældre kone i Ammassalik (1906); pigen Silâji, smst. (1906); drengen Angûik, smst. (1906); portræt af kvinde smst. (1920-25, Landsmus. Nuuk); portræt af hans fars tupilak (blyantstegn. 1920rne, Kobberstiksaml.); sælfangst (brunt blæk på papir, 1920rne, smst); 4 blyantstegn. (1933, Museon, Haag). Tegninger i: Det kgl. Bibl., Kobberstiksaml., Nat.mus, Kbh.; en stor mængde malerier og tegninger i privateje. Illustrationer: Wilh. Thalbitzer: The Ammassalik Eskimo i: Medd. om Grønland, bd. 39-40, 1914, 1923; Knud Rasmussens: Myter og Sagn I, 1921 med forord om K.A.; Ove Bak: Kujavarsiks rejse til månen, 1977; samme: Troldbjørnen, 1979.

Literature

Ill. Tid. 1907-08, 281; Dina Ostermann i: Det grønlandske Selsk. årsskr. 1933-34; Pol. 28.2.1934 (Wil. Thalbitzer); Will. Thalbitzer i: Medd. om Grønland, bd. 40, 1941, 685-87; Eigil Knuth: Billedh. i Angmagssalik, 1943; Emil Rosing i: Grønlandsk Kunst fra Aron til i dag, Louisiana 1969, 41-44; Ib Geertsen i: Grønlændere, Kobberstiksaml. lommebog 8, 1979; Natur og Magi, Aarhus Kunstmus. 1987, 22f, 26; Bodil Kaalund: Grønlands Kunst, 1979 og 1990; Ib Geertsen: K. A., en østgrønlandsk kunstner, 1990.

Author: Sys Hartmann (S.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.