G.N. Angelo

Weilbach information

Genealogy

Angelo, Theodor Gottfried Nicolai, 1767-1816, kobberstikker. *9.10.1767 i Slesvig, ?21.6.1816 i Kbh., begr. smst. (Ass.). Forældre: Urmager Antonius A. og Juliana Gottfriede Juhl. ~3.6.1796 i Kbh. med Philippina Sophia Holst, *16.8.1776 i Kbh., ?26.10.1816 smst., datter af bogholder, senere hørkræmmer Lorentz H. og Dorothea Johanna Palschau.

Biography

G.N. Angelo overtog efter C.A. Guiters død 26.9.1787 hans arbejde for Videnskabernes Selskab, og hans stil adskilte sig ikke meget fra læremesterens. I den første 10års periode var han produktiv, men fra 1800 til 1805 leverede han intet, søgte alligevel i 1804 om fast ansættelse og gageforhøjelse, hvilket blev afslået. Det sidste kort over Bornholm er det betydeligste af hans arbejder.

Education

I lære juli 1781 hos kobberstikker ved Vidensk. Selskab C.A. Guiter, som ifølge kontrakt og for kongens regning på 5 år skulle uddanne A. i kort- og skriftstikning; besøgte samtidig Kunstakad. Kbh.

Travels

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Kort: Haureballegaard m.fl. amter (1789); Dronningborg m.fl. amter (1791); Anholt (1792); Aalborghus m.fl. amter (1793); Aastrup og Børglum amter (1795); Ørum m.fl. amter (1797); Skivehus m.fl. amter (1800); Lundenæs m.fl. amter (1806); Tønder m.fl. amter (1809); Bornholm (1811). Øvrige arbejder: Indskrift på portrætstik af A.G. Moltke (1792); medaljestik med Ludvig XVI, Dauphinen og Marie Antoinette (1793, formentlig efter Fr. Heinr. Krügers medalje); portrætstik af P.O. Bugge (1794, efter Thorvaldsen); portrætstik af dr. Rud. Buchhave (1796, efter Paul Ipsen); titelblad til Olufsen: Oeconomiske Annaler (1797); tegn. i Peder Horrebow Hastes Stambog (udat.); repr. i Kobberstiksaml.

Literature

Det kgl. da. Vidensk. Selsk.1742-1942, II 1950, IV 1961; B.H. Feddersen: Schlesw.-Holst. Künstlerlexicon, Bredstedt 1984.

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.