G.N. Angelo

Biography

G.N. Angelo overtog efter C.A. Guiters død 26.9.1787 hans arbejde for Videnskabernes Selskab, og hans stil adskilte sig ikke meget fra læremesterens. I den første 10års periode var han produktiv, men fra 1800 til 1805 leverede han intet, søgte alligevel i 1804 om fast ansættelse og gageforhøjelse, hvilket blev afslået. Det sidste kort over Bornholm er det betydeligste af hans arbejder.

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.