G.N. Angelo

Artworks

Kort: Haureballegaard m.fl. amter (1789); Dronningborg m.fl. amter (1791); Anholt (1792); Aalborghus m.fl. amter (1793); Aastrup og Børglum amter (1795); Ørum m.fl. amter (1797); Skivehus m.fl. amter (1800); Lundenæs m.fl. amter (1806); Tønder m.fl. amter (1809); Bornholm (1811). Øvrige arbejder: Indskrift på portrætstik af A.G. Moltke (1792); medaljestik med Ludvig XVI, Dauphinen og Marie Antoinette (1793, formentlig efter Fr. Heinr. Krügers medalje); portrætstik af P.O. Bugge (1794, efter Thorvaldsen); portrætstik af dr. Rud. Buchhave (1796, efter Paul Ipsen); titelblad til Olufsen: Oeconomiske Annaler (1797); tegn. i Peder Horrebow Hastes Stambog (udat.); repr. i Kobberstiksaml.

Author: Ingrid Fischer Jonge (I.F.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.