Herman Anker

Weilbach information

Genealogy

Anker, Johan Caspar Herman Wedel, 1845-1895, maler. *9.12.1845 i Nitedal ved Oslo, ?13.5.1895 i Nordfjord, Norge, begr. på V. Akers Kgrd. Forældre: Fattigforstander i Christiania, senere kirkeværge Christian A. til Rotnæs og Birgitte Dorothea Fürst. ~25.10.1881 på Jarlsberg, Norge med Caroline Marie Edevina komtesse Wedel Jarlsberg, *12.6.1852 på Jarlsberg, ?24.2.1927 i Holmestrand, Norge, datter af premierløjtnant Peder Anker lensgreve Wedel J. til grevskabet Jarlsberg og Hedevig Betzy Annette Sigismunda Anker.

Biography

Herman Anker var blandt de nordmænd, som under uddannelsen i København fandt sammen med en række unge danske landskabsmalere i et uformelt arbejdsfællesskab hos Vilhelm Kyhn. Her lærte han det senromantiske danske landskabsmaleri grundigt at kende, men da han senere i Berlin kom under indflydelse af Hans Gude, ophørte hans tilknytning til Danmark.

Education

Håndverkssk., Göteborg jan.-maj 1866; udd. som arkitekt på Polytekn. Sk., Hannover 1866-69; J.F. Eckersbergs Malersk., Kristiania 1869-70; Kunstakad. Kbh. 1870-72; "Huleakademiet" hos Vilh. Kyhn 1871-72; elev af Hans Gude i Berlin 1881-84.

Travels

Kbh. 1871-74; Berlin 1881-84; bosat i Kbh. 1884-86; bosat i Kristiania (Oslo) fra 1886.

Occupations

Scholarships

Exhibitions

Charl. Forår 1872-74, 1884; Nord. Konstutst., Göteborg 1881; Hans Gudes Hus, Berlin 1881-84; Nord. Kunstudst., Kbh. 1883, 1888; Høstudst., Kristiania 1885, 1888.

Artworks

Udsigt til Ringeriket mod Tyrifjord (udst. 1872); Parti af Kåggefos (udst. 1872); Norsk landskab, parti fra Modum (udst. 1873); Parti af Hammeren ved Christiania (udst. 1874); Parti fra Maridalen ved Christiania (udst. 1874); Birkeskov, sommermorgen (udst. 1884); repr. på Trøndelag Kunstgal., Tronheim.

Literature

L. Ditrichson: Af H. Gudes Liv og Verker, Kristiania 1899, 124; S. Thorbjørnsen: Glemte kunstnere i: Kunst og Kultur 1933, 49; S. Willoch: Kunstforeningen i Oslo 1836-1926, Oslo 1936, 139-61; R. Magnussen: Godfred Christensen, 1939; Danm. Adels Aarb. LXIX, 1952, II, 37.

Author: Marianne Marcussen (M.M.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.