Jacob Arøe

Biography

Jacob Arøe kom som 13-årig med sine forældre til Grønland. Allerede som dreng "tegnede han prospekter" af de kolonier og anlæg han besøgte i Grønland. Han blev efter sin konfirmation volontør i Den kgl. grønlandske Handel, og da hans far blev bestyrer af anlægget Nanortalik, flyttede han med dertil og blev i 1825 først tilknyttet sin far senere selv assistent og kolonibestyrer. A. tegnede de steder, han opholdt sig, især kendes mange billeder fra Julianehåb. Han fremstillede bostederne på en så nøjagtig måde, at hans prospekter kan bruges ved bygningsregistrering. Samtidig er fremstillingen naivistisk. Motivet er i de tidlige skildringer set i fugleperspektiv. På senere billeder forankrer han motivet ved at tegne den forgrund ind, han står på. Han foretog undersøgelsesrejser til de gamle nordboruiner i de sydgrønlandske fjorde og han tegnede et meget nøjagtigt kort af Tasermiutfjorden. I 1839 var A.s helbred så dårligt, at han blev pensioneret fra handelen og rejste til Danmark. Han slog sig ned i København, blev gift og fortsatte med at male akvareller af de grønlandske kolonier. Formodentlig er de udført efter ældre skitser, og i nogle tilfælde med angivelse af, hvilket år han har set pågældende sted. Men han har også malet efter navngivne personers forlæg. Det gælder kolonibestyrer J.N. Møller, og assistent C.L. Mühre samt inspektør H.P.C. Møller.

Author: Birte Haagen (Bi.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.