Jacob Arøe

Literature

W.A.A. Graah: En Undersøgelsesreise til Grønlands Østkyst 1828-31, 1833; Chr.Pingel i: Nord. Tidsskr. for Oldkyndighed II, 1833, 314-18; samme III, 1836, 214-21; Hother Ostermann i: Geogr. Tidsskr. 1917 bd. XXIV, 75; samme i: Nordmænd i Grønland i 1800-tallet, 1940, 106-12; Medd. om Grønland, bd. 145, 1945, 89, 113, 153, 313; Ove Bak i: Qaqortoq/Julianehåb 1775-1975, 1975, 77-126; samme i: Paamiut/Frederikshåb, 1980, 9-96, samme i: Nanortalik, 1981, 129-133; Birte Haagen i: Grønland, 1990, 161-68; samme: Grønland i første halvdel af 1800-tallet, kolonier, loger, anlæg og missionsstationer malet af J.A.A. Arøe, udk.1994. Dagbøger (Rigs.-& Landsark.); kort over Tasermiutfjorden og beretninger fra undersøgelsesrejser, Nat.mus., Kbh.).

Author: Birte Haagen (Bi.H.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.