Robert Askou-Jensen

Weilbach information

Genealogy

Askou-Jensen, Robert, *1914, maler. *10.10.1914 i Hørdum, Thy. Forældre: Husmand Jens Christian Jensen og Marie Kristine Boutrup Sørensen. ~19.9.1942 i Slagelse med Elisabeth Guldhammer Dal, *5.9.1917 i Slagelse, datter af møbelsnedkerm. og billedskærer Rasmus Pedersen D. og Anna Guldhammer.

Biography

Robert Askou-Jensen er naturalist. Han arbejder diciplineret og stramt med sine motiver, der spænder fra bornholmske landskaber over opstillinger til figur- og portrætmaleri. Især figurmaleriet har hans interesse, og inspiration fra Aksel Jørgensen kan ses i hans optagethed af billedrummets opbygning. A.-J. begyndte tidligt at undervise i tegning og maleri, de første år på Skolen for Fri og Merkantil Kunst, derefter privat. Det udviklede sig hurtigt til en meget besøgt tegneskole, der i over 40 år har haft til huse på Ny Carlsberg Glyptotek, og hvorfra mange elever er fortsat på Kunstakademiet. A.-J. har de sidste mange år brugt al sin tid og energi på det pædagogiske arbejde.

Education

Teknisk Sk., Hørdum; forb. til Kunstakad. Kbh. af Svend Lindstrøm, opt. sept. 1934, elev til jan. 1942.

Travels

Norge 1936, 1937; Sverige 1938; Frankrig 1952; Italien, Tyskland og Grækenland i 1970-80erne.

Occupations

Censor for Charl. Forår 1955-57, 1960-61; medl. af best. for Charl. Forår 1961; egen tegne- og maleskole på Glyptoteket fra 1946.

Scholarships

Carl Jul. Petersen 1941; Sødrings Pr. 1942; Bielke 1944; Carlsons Pr. 1948; H.C. Koefoed 1948-49, 1954-55, 1957, 1959, 1961, 1963; J.R. Lund 1950; Akad. 1951, 1955; Hielmstierne-Rosencrone 1955; Raben-Levetzau 1955.

Exhibitions

KE 1940; Charl. Forår 1942-43, 1945-59, 1964; Charl. Eft. 1943, 1949, 1954; Polygonen 1938-39; KP 1952; Aksel Jørgensens Elever, Kunstakad. Kbh. 1946; 2 x 140 billedkunstnere, Nikolaj, Kbh. 1973. Separatudstillinger: Filosofgangen, Odense 1958; Det kgl. Haveselskabs Have 1963; Carlsberg Mus. 1964.

Artworks

Ørstedsparken (udst. 1940, Undervisn.min.); Høstmaskinen (Sødrings Pr. 1942); Dame med blå kjole (udst. 1946); Gammel kone i gyngestol (Carlsons Pr. 1948); Opstilling (udst. 1951); Portræt af maleren Karl Niemann (1954); Gammel kone (1955, Bornholms Kunstmus.); Steffi, siddende model (1957); Himmelbranden, Bornholm (1958, Ny Carlsbergfondet); portræt af overlæge dr. med. Holger Nielsen (1970, Centralsygehuset, Thisted). Udsmykninger: Medhjælper for Rud-Petersen ved freskoudsmykn. af Apsis i Stagstrup K. (1942) og ved forarb. til fresker i Herlufmagle K. (1952); forslag til udsmykn. af apsis i Hørdum K. (1954); restaur. af altervægsudsmykn. i Nathanaels K., Kbh. (1968).

Literature

Fyns Stiftstid. 9.11.1958 (Ib Poulsen); Berl. Tid. 8.10.1984; Pol. 9.10.1984.

Author: forfatternavn ukendt (Red.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.