Johan Bagge

Weilbach information

Genealogy

Bagge, Johan, 1707-1768, medaljør. *1707 i Bergen, ?sept. 1768 i Drammen. Forældre: Rådmand Karsten B. og NN. ~27.10.1741 i Kbh. med Mette Maria Dahl, *ca. 1712, begr. 14.5.1744 i Kbh. (Holmens).

Biography

Johan Bagge hørte ikke til tidens betydelige medaljører. Portrætmedaljen over kongeparret knytter sig tæt til sine forlæg. B. udførte også medaljer med arkitektoniske motiver. Iflg. et kgl. reskript til Videnskabernes Selskab ansås han at være den, "som af alle reuisserer mindst", hvorfor man planlagde at sende ham som stempelskærer til Kongsberg. I stedet befordredes han efter få års virksomhed til et toldembede i sit fødeland Norge.

Education

Student fra Bergen 17.7.1728; lærte stempelskæring i udlandet (især hos J.C. Hedlinger, Sth.) 1735-39 med kgl. understøttelse.

Travels

Occupations

Hofkunstner; tiende-visitør ved Drammen toldsted i Norge fra 6.6.1746.

Scholarships

Exhibitions

Artworks

Medaljer: Christian VI og dronn. Sophie Magdalene (1739, Mønt- og Med.saml., Nat.mus.); Hirschholms indvielse (1739, smst.); Chr.borgs indvielse (1740, smst.). Andet: Graverede våben i det kgl. sølvservice; arb. desuden i metal, rav, perlemor og skildpadde.

Literature

G. Galster: Da. og norske Medailler og Jetons ca. 1533-ca. 1788, 1936, 241-43; A. Lomholt: Det kgl. da. Vidensk. Selsk. 1742-1942, Saml. til selsk. hist., III, 1960, 18f.

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.