Frode Bahnsen

Weilbach information

Genealogy

Bahnsen, Frode Blichfeldt, 1923-1983, medaljør. *28.8.1923 i Århus, ?21.5 1983 i Ballerup. Forældre: Hans Frederik B. B. og Else Marie Jensen. ~1° 14.4.1949 i Århus med Inge Jusjong, *30.7.1925 smst., datter af malerm. Johan Peter J. og Marie Helene Davidsen. Ægteskabet opl. 4.4.1964. ~2 med Bente NN. Ægteskabet opl. ~3° 31.10.1981 i Ballerup med Bodil Falch Christiansen, *3.6.1941 i Kbh., datter af gartner Ole Anthon C. og Erna Andrea Margrethe Rasmussen.

Biography

Frode Bahnsens omfattende produktion er noget ujævn. Fremragende og livfulde er en prøvemønt med Frederik IXs profilportræt og det store rigsvåben med vildmænd, hans svendestykke på Den kgl. Mønt (ca. 1950), samt medaljen for Den kgl. Mønt 1948. Decideret svage er de første møntportrætter (1972- 73) af Margrethe II, der ikke er fremstillet efter levende model. B. havde også en omfattende produktion for private udgivere. Et udvalg af disse er ligesom alle officielle medaljer i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling. B. har desuden arbejdet som keramiker, bl.a. med juleplatter.

Education

Kunstakad. Kbh., billedh.sk. (Johs. Bjerg) 1946- 47.

Travels

Occupations

Ansat ved Den kgl. Mønt fra 1948; undermedaljør 1952; medaljør fra 10.6.1968 til sin død.

Scholarships

Exhibitions

Expo. internat. de la Médaille actuelle, Paris 1967; Féd. internat. de la Méd., Sth. 1955; Firenze 1983; Nat.mus., Kbh., Mønt- og Med.saml., 1983 (mindeudst.).

Artworks

Tronskiftemønten (1972); Margrethe IIs første møntserie, 5 øre til 5 kr. (1973) og 10 kronen (1979). Den kgl. Mønt, prægede medaljer: Dronningens officielle belønningsmedaljer; Foren. for Boghåndværk, F. Hendriksen (1963); Frederik IXs 70-årsdag (1969); vet. P.C. Abildgaard (1975); ark. Th. Bindesbøll (1979, s.m. Paul Gernes); komp. Carl Nielsen (1980, s.m. Robert Lund Jensen); prins Henrik, Landsforen. Dansk Arbejde (1982). Den kgl. Mønt, støbte medaljer: Paul Bergsøe (1952); numismatikeren J.C. Holm (1964); byen Kbh. (1965); 25-året for den tyske besættelse (1965); Kbh. 800 år (1967). Medaljer for private udgivere: 10 i en dyreværnsserie (1975-79); digteren St. St. Blicher (1976); slædepatruljen Sirius i Nordøstgrønland (1975); 3 med motiver fra Dansk Vestindien (1977); polarforskeren Knud Rasmussen (1979, fa. Huguenin, Le Locle, Schweiz); samme (1979, helfigur, smst.).

Literature

J.C. Holm i: Nord. Numism. Unions Medl.bl. 1952, 228f; K. Nørgaard og H.P. Jensen i: Kunst, 6, 1957, 153f; A.K.E. Christiansen: Expo. internat. de la Médaille actuelle, Paris 1967, 66f; C. Svarstad i: Kunst og Kultur, 50, 1967, 111f; H. Hede: Danm. og Norges mønter 1541-1814-1977, 1978; K. Bendixen i: Nord. Numism. Unions Medl.bl. 1963, 85f; 1969, 184; 1972, 236f; 1973, 230f; 1974, 245f; 1978, 27f; 1980, 56; 1982, 1, 11; 1983, 60, 131f (nekr.); B. Rønne i: Numism. Rapport, V/3, 1982, 25f; VII/1, 1984, 15 (nekr.); G. Posselt: Da. prøvemønter præget på Den kgl. Mønt 1983-1989, 1989; P. Nielsen: Numism. Rapport, 15, 1992, 77; L. Stevnsborg: Danm. Riges Medaljer og Hæderstegn, 1992; B. Rønne i: Numism. Rapport, 16, 1993, 26.

Author: Jørgen Steen Jensen (J.S.J.) Abbreviations Notice: The information comes from the 4th version of Weilbachs Kunstnerleksikon. The editing of the encyclopedia ended in 1994. The information is not continuously updated.